© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 25. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 6. 6. 2017, predminulý týždeň

Prihlášku na opravné štátne skúšky sú študenti povinní poslať poštou alebo odovzdať na študijnom oddelení PdF v termíne do 30. 6. 2017.

Rodný list k prihláške už nie je potrebné priložiť.

  Vedúca študijného oddelenia