Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 21. 4. 2017, predminulý rok

Študenti si vyberajú povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, aj opakované predmety za ZS na celý akademický rok 2017/2018 (čiže si musíte prepnúť ZS a LS) a ak budú v akademickom roku 2017/2018 v poslednom roku štúdia aj predmety štátnej skúšky a záverečnú prácu (bakalársku alebo diplomovú) s obhajobou.

Povinné predmety odporúčam vybrať všetky, ktoré sú určené pre prislúchajúce obdobia štúdia.

Pri výbere povinne­‑voliteľných predmetov je dôležité sledovať minimálnu požiadavku na ich počet (v prípade, že máte v študijnom programe uvedené aj skupiny povinne­‑voliteľných predmetov) a získané kredity počas štúdia (informácia o minimálnej požiadavke za PV predmety je uvedená aj v oznamoch v MAISe, ale aj na stránke v časti informácie pre študentov – študijné programy) podľa prislúchajúceho akreditačného spisu.

Výberové predmety len dopĺňajú celkový počet získaných kreditov, odporúčam vyberať si ich až po prepočítaní celkového súčtu kreditov za celé štúdium.

Na ukončenie Bc. štúdia je nevyhnutné sumárne získať 180 kreditov, na ukončenie Mgr. štúdia je nevyhnutné sumárne získať 120 kreditov.

Predmety sa otvárajú len ak má o nich záujem min. 15 študentov (v dennej forme štúdia), resp. 30 študentov (v externej forme štúdia). Toto sa neaplikuje iba pre predmety z odporúčaného študijného plánu, keď celkový počet študentov je nižší. Ak Vám predmet bude zamietnutý v prvom kole, zrejme kvôli nedostatočnému záujmu, zvoľte si ho opäť v druhom kole alebo si miesto neho vyberte iný ponúkaný predmet z prislúchajúcej skupiny predmetov.

Nezabudnite si vyberať predmety v zimnom aj letnom semestri (zmenou obdobia štúdia v MAISe)‼

1. kolo zápisu predmetov

Príprava 1. kola zápisu 
10. 4. 2017 od 8:00 hod. do 21. 4. 2017 do 7:59 hod. (fakultný správca MAISu)

1. kolo zápisu predmetov 
21. 4. 2017 od 8:00 hod. do 2. 5. 2017 do 8:00 hod. 
(študenti si vyberajú predmety v systéme MAIS)

Vyhodnotenie 1. kola zápisu 
2. 5. 2017 od 8:01 hod. do 12. 5. 2017 do 16:00 hod. (fakultný správca MAISu)

2. kolo zápisu predmetov

Príprava 2. kola zápisu 
22. 5. 2017 od 8:00 hod. do 29. 5. 2017 do 7:59 hod. (fakultný správca MAISu)

2. kolo zápisu predmetov 
29. 5. 2017 od 8:00 hod. do 13. 6. 2017 do 8:00 hod. 
(študenti si vyberajú predmety v systéme MAIS)

Vyhodnotenie 2. kola zápisu 
13. 6. 2017 od 8:01 hod. do 16. 6. 2017 do 16:00 hod. (fakultný správca MAISu)