Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 11. 4. 2017, predminulý rok

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2017/2018 študovať v 2. a 3. ročníku Bc. štúdia, v 2. ročníku Mgr. štúdia a v 2. a 3. ročníku PhD. štúdia a majú záujem o pridelenie ubytovania, môžu si podať žiadosť o ubytovanie prostredníctvom predpísaného formulára č. 1.

Tlačivo formulára spolu s pokynmi na vypĺňanie žiadosti je k dispozícii na webovej stránke univerzity v sekcii Informácie pre študentov – Ubytovanie – Dokumenty a formuláre otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Vyplnený formulár spolu s predpísanými prílohami je potrebné odovzdať na študijnom oddelení PdF najneskôr

do 30. apríla 2017.

Prihlášky na ubytovanie sa odovzdávajú na študijné oddelenie PdF TU v Trnave podľa nasledujúceho rozpisu:

Mgr. štúdium Mgr. Krajčovičová č. dv. 331 b
Bc. štúdium SPV, PEP, AVU denné p. Vyskočová č. dv. 331 b
kombinácie Aj – Ch, Aj – I, Aj – Vu, Aj – Nj Mgr. Šantavá č. dv. 331 b
ostatné kombinácie Bc. štúdium Ing. Cepková č. dv. 330
PhD. štúdium p. Chovancová č. dv. 330