Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 14. 9. 2016, pred tromi rokmi

Štátny pedagogický ústav ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa primárne zameriava na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno­‑metodického usmerňovania, zabezpečovania odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení.

Zároveň je predmetom činnosti ŠPÚ aplikovaný výskum, kurikulárne dokumenty, metodické a vzdelávacie činnosti pre tvorbu školskej politiky a prax materských, základných a stredných škôl v pôsobnosti ministerstva, výstupy koncepčného a aplikačného charakteru potrebné pre výchovno­‑vzdelávaciu činnosť škôl, školských zariadení a riadiacu a metodickú prácu orgánov štátnej správy v školstve.

V tejto súvislosti si Vám dovoľujeme ponúknuť možnosť absolvovať odbornú prax pre študentov učiteľských študijných programov v činnostiach, ktoré uskutočňuje Štátny pedagogický ústav. Pre talentovaných študentov – praktikantov sa otvárajú aj ďalšie možnosti platenej užšej spolupráce.

V prílohe nájdete návratku pre prípadných záujemcov.


  • ikonaNávratka 12,85 kB (12,55 KiB), 14. 9. 2016
  • ikonaNávratka 98,59 kB (96,28 KiB), 14. 9. 2016