© 2005 – 2015 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 31. 3. 2015.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 13. 11. 2012, pred troma rokmi

Ďalšie informácie nájdete tu: Elektronická poštová schránka pre študentov TU

 

Vážení študenti všetkých foriem a stupňov štúdia,

na základe uznesenia KR TU 16/8­‑02102012 a v súlade so Smernicou rektora TU č. 20/2006 Vám oznamujeme, že od 9. novembra 2012 je jedinou oficiálnou schránkou študenta e‑mailová schránka vytvorená v systéme Zimbra 2 na univerzitnom serveri.

E‑mailová poštová schránka študenta TU má názov meno.priezvisko@tvu.sk. V prípade rovnakých mien sa za priezvisko generuje číslo. Overte si Vašu e‑mailovú schránku v systéme MAIS externý odkaz. Zo strany vyučujúcich, študijných referentiek a ostatných pracovníkov fakulty budú akceptované iba správy prichádzajúce z tejto e‑mailovej schránky.

  Ing. Viera Peterková, PhD. 
študijný prodekan

 


Ďalšie zdroje: http://www.​truni.​sk/​sk/​elektronicka-posta-pre-studentov-zimbra-2b externý odkaz
  http://www.​truni.​sk/​sk/​elektronicka-posta-pre-studentov-zimbra-2 externý odkaz