© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 28. 5. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Úvodná stránka je určená na zobrazenie aktualít. Položky hornej ponuky sú skratkami na prislúchajúce položky v ľavej ponuke. (Napríkad položka Študent je skratkou položky Informácie pre študentov.)

Niektoré informácie sú sprístupnené prostredníctvom viacerých položiek v rámci štruktúry webového sídla. (Napríklad informácie o študijných programoch sú zverejnené položkami v sekcii uchádzač aj študent. Dôvodom je zlepšenie dostupnosti niektorých informácií.)

Štruktúra ľavej ponuky

Niektoré položky pravej ponuky

Ostatné položky (a ikony) v pravej a pod ľavou ponukou sú zväčša odkazmi na externé stránky (univerzitné stránky alebo portály), ktoré sú otvárané v novom okne (na novej karte) prehliadača.