© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 28. 5. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 1. 8. 2013, pred štyrmi rokmi

V súčasnosti webové stránky Pedagogickej fakulty spravujú dvaja správcovia (kontaktovať ich je možné prostredníctvom spoločnej adresy elektronickej pošty). Za relevantnosť zverejňovaných informácií je väčšinou zodpovedný príslušný prodekan, avšak v prípade otázok súvisiacich s relevantnosťou informácií Vám odporúčame kontaktovať správcov webového obsahu.

Činnosť stránok Pedagogickej fakulty je zabezpečovaná vlastným redakčným systémom (RS) Rheia. Systém je optimalizovaný, no v ojedinelých prípadoch sa môžete stretnúť s dlhšou odozvou pri načítaní niektorých stránok, ktorá (okrem iného) môže byť spôsobená dlhšou odozvou iných serverov, z ktorých Rheia čerpá informácie. Ak by ste sa stretli pravidelne s neúmerne dlho trvajúcou odozvou našich stránok, môžete problém nahlásiť správcom (kontaktné informácie nájdete tu) s podrobným opísaním Vášho problému. (Ďakujeme.)

Webové sídlo fakulty dodržujú predpísaný spoločný vzhľad stránok Trnavskej univerzity a jej súčastí. Rovnaký vzhľad dodržujú aj oficiálne stránky katedier Pedagogickej fakulty (odhliadnuc od skutočnosti, že niektoré katedry prevádzkujú vlastné webové stránky). Správcovia katedrových stránok (predovšetkým vlastných katedrových stránok) môžu byť iné osoby než sú správcovia hlavnej časti webového sídla Pedagogickej fakulty. Kontakt na katedrového správcu by mal byť zverejnený na stránke s kontaktnými informáciami konkrétnej katedry.

V prípade, že máte pripomienky alebo návrhy k webovému obsahu zverejnenému na katedrových webových stránkach, prednostne kontaktujte katedrového správcu webového obsahu. Až následne (v prípade žiadnej odozvy zo strany katedrového správcu) odporúčame kontaktovať fakultných správcov (najlepšie s vysvetlením toho, prečo tak konáte).