© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 28. 5. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 1. 2. 2016, minulý rok

obrázok

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave aktívne spolupracuje na príprave kvalitných učiteľov s Anglicko­‑slovenskou bilingválnou školou v Trnave (BESST – http://besst.​sk/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). Bilingválne prostredie školy poskytuje zaujímavý priestor na realizáciu praxí zahraničných študentov Trnavskej univerzity v Trnave, ktorí tak v slovenskom prostredí získavajú neoceniteľnú a zaujímavú skúsenosť s kvalitným vzdelávaním pod vedením profesionálnych učiteľov Školy Besst a zároveň vedecko­‑pedagogických pracovníkov univerzity.