© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 29. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 7. 11. 2012, pred piatimi rokmi

Zloženie výberovej komisie:

Výsledok:

Meno a priezvisko Pridelený grant [€]
PhDr. Gabriela Magalová, PhD. 192 €
doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc. odstúpil
Mgr. Dana Masaryková, PhD. 197 €
RNDr. Mgr. Zuzana Hujová, PhD. s univerzitou nemáme uzatvorenú bilaterálnu zmluvu

Kritéria hodnotenia pre pedagógov:

  1. Prezentácia študijného, pedagogického a výskumného plánu: 1–10
  2. Prezentácia očakávaných výsledkov a výstupov v zahraničí a doma: 1–10

 

V Trnave dňa 6. 11. 2012