Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 13. 10. 2016, predminulý rok

Skupiny prijímajúcich krajín Krajiny Grant na mesiac na štúdium [€] Grant na mesiac na štúdium pre poberateľov sociálneho štipendia [€] Grant na mesiac na stáž pre študenta/​absolventa [€] Grant na mesiac na stáž pre študenta/​absolventa so sociálnym štipendiom [€]
Skupina 1 – krajiny programu s vysokými životnými nákladmi Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo 490 640 590 640
Skupina 2 – krajiny programu so strednými životnými nákladmi Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, Nemecko, Grécko, Island, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko 420 570 520 570
Skupina 3 – krajiny programu s nízkymi životnými nákladmi Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, FYROM­‑Macedónsko 350 500 450 500

Študenti poberajúci sociálne štipendium majú nárok na ďalší príspevok nad úroveň grantov na štúdium vo výške 150 €/mesiac.

Študenti, ktorí idú na stáž, majú nárok na príspevok nad úroveň grantov na štúdium vo výške 100 €/mesiac. Neplatí to pre študentov poberajúcich sociálne štipendium.