© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 26. 4. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Erasmus+

V novembri 2013 Európsky parlament schválil nový program EU Erasmus+, ktorý zahŕňa oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Tento sedemročný program nahradil doposiaľ fungujúci program celoživotného vzdelávania, ktorého súčasťou bol aj program LLP/Erasmus. Nový program Erasmus+ je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Nový program nadobudol platnosť od 1. januára 2014.

Program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).

Program Erasmus+ zabezpečuje synergiu medzi sektormi a kladie dôraz na celoživotné vzdelávanie prepojením formálneho a neformálneho vzdelávania. Cieľom je prepojenie sveta vzdelávania so svetom práce.

Akcie programu v oblasti vysokoškolského vzdelávania:

Kľúčová akcia 1 (KA1)

  Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
  Spoločné magisterské štúdiá

Kľúčová akcia 2 (KA2)

  Strategické partnerstvá
  Znalostné aliancie
  Budovanie kapacít v oblasti VŠ vzdelávania

Jean Monnet

 

Univerzity, ktoré mali záujem zapojiť sa do nového programu Erasmus+, podávali v priebehu roka 2013 žiadosť o udelenie Erasmus+ univerzitnej charty (ECHE). Trnavská univerzita úspešne obstála v hodnotení Európskej komisie a v decembri 2013 získala Erasmus+ univerzitnú chartu, ktorá jej zabezpečuje účasť na programe. Podpisom ECHE, sa Trnavská univerzita zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá stanovené Európskou komisiou.


  Erasmus ID kód: SK TRNAVA01
  PIC kód (Participant identification Code): 994330026
  Typ akreditácie: Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie

Viac informácií nájdete na www.​erasmusplus.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)https://eacea.​ec.​europa.​eu/​erasmus-plus_en otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Dokument Veľkosť Dátum
60,42 kB (59,00 KiB) 7. 11. 2016
167,61 kB (163,68 KiB) 7. 11. 2016
358,68 kB (350,27 KiB) 7. 11. 2016
153,19 kB (149,60 KiB) 7. 11. 2016
521,46 kB (509,24 KiB) 7. 11. 2016
127,67 kB (124,67 KiB) 7. 11. 2016

V rámci nového programu Erasmus+ platí nasledujúce:

  • mobilita je určená pre všetky stupne VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) a čerstvých absolventov (do 1 roka od ukončenia štúdia),
  • štúdium trvá 3 – 12 mesiacov,
  • každý študent môže stráviť zahraničným pobytom max. 12 mesiacov/stupeň.

 

Dokument Veľkosť Dátum
473,07 kB (461,99 KiB) 22. 11. 2016
84,02 kB (82,05 KiB) 22. 11. 2016
474,96 kB (463,83 KiB) 22. 11. 2016
79,21 kB (77,35 KiB) 22. 11. 2016
91,69 kB (89,54 KiB) 13. 1. 2016
29,87 kB (29,17 KiB) 13. 1. 2016
150,20 kB (146,68 KiB) 24. 3. 2015
92,29 kB (90,12 KiB) 24. 3. 2015
89,01 kB (86,92 KiB) 24. 3. 2015
24,96 kB (24,38 KiB) 24. 3. 2015
92,86 kB (90,68 KiB) 24. 3. 2015
25,62 kB (25,02 KiB) 24. 3. 2015
534,51 kB (521,99 KiB) 24. 3. 2015
144,45 kB (141,06 KiB) 24. 3. 2015
171,13 kB (167,12 KiB) 24. 3. 2015
29,15 kB (28,46 KiB) 24. 3. 2015
157,63 kB (153,93 KiB) 24. 3. 2015
167,83 kB (163,90 KiB) 7. 11. 2016
Dokument Veľkosť Dátum
118,77 kB (115,99 KiB) 8. 9. 2015
79,69 kB (77,83 KiB) 8. 9. 2015
118,47 kB (115,70 KiB) 8. 9. 2015
78,75 kB (76,91 KiB) 8. 9. 2015
259,82 kB (253,73 KiB) 7. 9. 2015
41,43 kB (40,46 KiB) 7. 9. 2015
106,50 kB (104,00 KiB) 7. 9. 2015
30,57 kB (29,86 KiB) 7. 9. 2015
134,79 kB (131,63 KiB) 7. 9. 2015
81,89 kB (79,97 KiB) 7. 9. 2015
126,51 kB (123,55 KiB) 7. 9. 2015
81,86 kB (79,95 KiB) 7. 9. 2015
111,70 kB (109,08 KiB) 7. 9. 2015
126,94 kB (123,96 KiB) 7. 9. 2015
214,99 kB (209,95 KiB) 28. 4. 2015
35,86 kB (35,02 KiB) 28. 4. 2015
242,48 kB (236,80 KiB) 7. 11. 2016
161,27 kB (157,49 KiB) 6. 2. 2015
115,20 kB (112,50 KiB) 6. 2. 2015
114,47 kB (111,79 KiB) 6. 2. 2015
116,22 kB (113,50 KiB) 6. 2. 2015