Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny 
(letný semester 2018/2019)
Vedúci katedry prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. streda 8:40 – 9:30 
štvrtok 11:20 – 11:10
Zástupkyňa vedúceho katedry Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. streda 12:50 – 13:50 
štvrtok 8:40 – 9:30
Tajomníčka katedry Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. streda 12:50 – 13:50 
štvrtok 8:40 – 9:30
Študijná po­rad­ky­ňa a… Mgr. Jana Fúsková, PhD. streda 13:00 – 15:00 
štvrtok 15:30 – 16:30
Študijná po­rad­ky­ňa a… doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. štvrtok 11:00 – 12:00
Katedrový správ­ca systému MAIS Mgr. Lukáš Vaško, PhD. pondelok 12:50 – 13:30 
štvrtok 9:00 – 10:00
Interní zamestnanci
Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. streda 12:50 – 13:50 
štvrtok 8:40 – 9:30
Mgr. Zuzana Danišková, PhD. štvrtok 12:50 – 13:30 
piatok 9:30 – 10:20
Mgr. Markéta Filagová, PhD. utorok 10:00 – 11:00 
štvrtok 10:00 – 11:00
Mgr. Jana Fúsková, PhD. streda 13:00 – 15:00 
štvrtok 15:30 – 16:30
Mgr. Peter Guľas, PhD. utorok 14:40 – 15:25 
streda 15:30 – 16:15
Mgr. Estera Kövérová, PhD. utorok 12:50 – 13:50 
streda 9:30 – 11:00
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. streda 8:40 – 9:30 
štvrtok 11:20 – 11:10
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. utorok 12:30 – 13:30 
streda 14:40 – 15:40
Mgr. Dana Masaryková, PhD. utorok 8:30 – 10:30
doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. štvrtok 11:00 – 12:00
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. pondelok 12:50 – 13:30 
štvrtok 9:00 – 10:00
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. utorok 14:00 – 15:30 
streda 15:30 – 16:15
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD. štvrtok 12:00 – 13:30 
piatok 9:30 – 10:30
Externí zamestnanci
PaedDr. Karin Hambálková, PhD. štvrtok 12:30 – 14:00
Interní doktorandi
Externí doktorandi
Doktorandi spolupracujúcej organizácie UVSK SAV