Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny 
(letný semester 2019/2020)
Vedúci katedry prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. streda 10:30 – 11:30 
štvrtok 10:30 – 11:30
Zástupkyňa vedúceho katedry Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. štvrtok 11:10 – 12:50
Tajomníčka katedry Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. štvrtok 11:10 – 12:50
Študijná po­rad­ky­ňa a… Mgr. Jana Fúsková, PhD. streda 11:00 – 12:00 a 17:00 – 18:00
Študijná po­rad­ky­ňa a… doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. štvrtok 11:00 – 12:00
Katedrový správ­ca systému MAIS Mgr. Lukáš Vaško, PhD. utorok 13:50 – 14:40 
štvrtok 15:00 – 16:00
Interní zamestnanci
Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. štvrtok 11:10 – 12:50
Mgr. Zuzana Danišková, PhD. utorok 10:00 – 11:00 
štvrtok 9:30 – 10:30
Mgr. Markéta Filagová, PhD. streda 10:20 – 12:00
Mgr. Jana Fúsková, PhD. streda 11:00 – 12:00 a 17:00 – 18:00
Mgr. Peter Guľas, PhD. streda 13:30 – 14:30 
štvrtok 11:45 – 12:45
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. streda 10:30 – 11:30 
štvrtok 10:30 – 11:30
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. utorok 11:10 – 12:10 
streda 14:00 – 15:00
Mgr. Dana Masaryková, PhD. streda 8:00 – 9:00 
piatok 9:30 – 12:00
doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. štvrtok 11:00 – 12:00
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. utorok 10:00 – 12:00
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. utorok 13:50 – 14:40 
štvrtok 15:00 – 16:00
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. streda 12:30 – 14:30
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD. štvrtok 7:30 – 8:30 
piatok 7:30 – 8:30
Externí zamestnanci
PaedDr. Lucia Braníkovičová Podľa dohody e‑mailom.
PaedDr. Karin Hambálková, PhD. Podľa dohody e‑mailom.
Interní doktorandi
Mgr. Žaneta Dodeková streda, štvrtok, piatok
Externí doktorandi
Doktorandi spolupracujúcej organizácie UVSK SAV
PaedDr. Lucia Braníkovičová Podľa dohody e‑mailom.