TlačiťTlačiť Slovenčina English Hľadať RSS

© 2005 – 2017 Katedra školskej pedagogiky PdF TU, všetky práva vyhradené. Dnes je 28. 5. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: vedúci katedry
  Miestnosť: 622
  Klapka: 552
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Ondrej Kaščák je vedúcim katedry školskej pedagogiky na PdF TU v Trnave a samostatným vedeckým pracovníkom na ÚVSK SAV. Je vedúcim redaktorom časopisu Journal of Pedagogy (http://www.​degruyter.​com/​view/​j/​jped otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). Svoj výskum orientuje na školskú a vzdelávaciu politiku (sledujúc guvernmentálne prístupy), školskú etnografiu, sociológiu detstva a sociológiu vzdelávania.

Výber z publikačnej činnosti

  • Kaščák, O. – Pupala, B. 2011. Governmentality – Neoliberalism – Education: the Risk Perspective. In Journal of Pedagogy 2 (2): 145–158.
  • Kaščák, O. – Gajňáková, S. 2012. Ora et labora – the use of prayer in schooling. In Pedagogy, Culture & Society, 20(3): 377–392.
  • Kaščák, O. – Pupala, B. 2013. Buttoning up the gold collar — The child in neoliberal visions of early education and care. In Human Affairs, 23(2): 319–337.
  • Kaščák, O. – Pupala, B. – Kovalčíková, I. 2012. „Das bin ich…“: Corporeality and Early German Language Education in (Slovak) Kindergarten. In Human Affairs, 22(1): 56–68.
  • Kaščák, O. – Betáková, E. 2014. Vzdelávanie a školovanie v ranom veku v sociálne diferencovanej perspektíve matiek. In Sociológia – Slovak Sociological Review, 46(1): 5–24.
  • Kascak, O. – Pupala, B. – Petrova, Z. 2011. Humanism and autonomy in the neoliberal reform of teacher training. In Education, Knowledge and Economy, 5 (1–2): 71–88.
  • Kaščák, O. – Obertová, Z. 2012. Školská etnografia tela, jej východiská, podoby a potenciály. In Český lid : Etnologický časopis, 99(1): 1–22.
  • Kaščák, O. – Pupala, B. – Lehotská, V. – Zápotočná, O. 2015. Predškolská a elementárna pedagogika a jej medzinárodná akceptácia: Portrét jednej slovenskej slabosti. In Orbis Scholae, 9 (1): 119−138.
  • Kaščák, O. – Pupala, B. 2010. Neoliberálna guvernmentalita v sociálnom projektovaní vzdelávania. In Sociologický časopis – Czech Sociological Review, 46(5): 771–799.
  • Kaščák, O. – Pupala, B. 2011. PISA v kritickej perspektíve. In Orbis scholae, 5(1): 53–70.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.