Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

PaedDr. Karin Hambálková, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: vysokoškolská učiteľka, externá
  Miestnosť: 615
  Klapka: 569
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v odbore učiteľstvo pre materské školy (2001). Rigoróznu prácu z oblasti pedagogiky obhájila na PdF UK v Bratislave (2003). V súčasnosti je externou študentkou doktorandského štúdia v odbore školská pedagogika. V dizertačnej práci sa venuje oblasti skúmania efektívnosti školy a možnosťami jej zvyšovania. Pracuje ako vedúci zamestnanec v Základnej škole s materskou školou v Trnave. Na PdF TU vyučuje predmet pedagogika a psychológia hry a koordinuje pedagogickú prax študentov v ZŠ a MŠ.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.