Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Simona Andraščiková

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: externá doktorandka
  E‑mail:
  Mgr. Simona Andraščiková absolvovala magisterské štúdium sociálnej a pracovnej psychológie na fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V záverečnej práci sa zaoberala porušovaním sociálnych noriem v kontexte strednej školy. V súčasnosti je dennou študentkou doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Okrem toho pracuje ako terénna sociálna pracovníčka v OZ Mládež ulice kde poskytuje voľnočasové aktivity a sociálne poradenstvo pre deti a mládež.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.