• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny 
(letný semester 2019/2020)
Vedúci katedry doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. streda 13:50 – 15:20
Zástupca vedúceho katedry PaedDr. Andrej Závodný, PhD. streda 10:20 – 11:10 
streda 12:50 – 13:50 (študijné záležitosti)
Študijný po­rad­ca PaedDr. Andrej Závodný, PhD. streda 10:20 – 11:10 
streda 12:50 – 13:50 (študijné záležitosti)
Katedrový správ­ca systému MAIS PaedDr. Andrej Závodný, PhD. streda 10:20 – 11:10 
streda 12:50 – 13:50 (študijné záležitosti)
Všetci zamestnanci
PaedDr. Mária Beláková, PhD. pondelok 10:20 – 11:40
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. streda 10:30 – 11:30
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. streda 13:50 – 15:20
Mgr. Tamara Janecová, PhD. pondelok 12:45 – 13:45
doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. streda 13:50 – 14:40
Mgr. Pavel Matejovič, PhD. streda 14:00 – 15:30
Mgr. Marek Mikušiak, PhD. pondelok 10:20 – 11:50
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. pondelok 11:00 – 12:00
Dr. theol. Kristína Pavlovičová, PhD. streda 14:00 – 15:30
prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. pondelok 11:50 – 13:00
PaedDr. Andrej Závodný, PhD. streda 10:20 – 11:10 
streda 12:50 – 13:50 (študijné záležitosti)
Interní doktorandi
Mgr. Katarína Mikulovičová Podľa dohody e‑mailom.
Mgr. Lenka Haluzová Podľa dohody e‑mailom.
Mgr. Jakub Hriňák Podľa dohody e‑mailom.
Externí doktorandi