TlačiťTlačiť Slovenčina English Hľadať RSS

© 2005 – 2017 Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU, všetky práva vyhradené. Dnes je 29. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Informácie pre študentov


Študijným poradcom pre študijné programy v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou je PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

Študijnou poradkyňou pre bakalárske štúdium pre sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ je PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Študijnou poradkyňou pre magisterské štúdium pre sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ je PaedDr. Mária Orolínová, PhD.


Materiály ku štúdiu:

Informácie súvisiace so štúdiom:

Zaujímavé odkazy:


Nie sú k dispozícii žiadne články na zobrazenie.