Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny 
(letný semester 2019/2020)
Vedúci katedry doc. akad. mal. Blažej Baláž pondelok 16:20 – 18:00 
(Na konzultácie je potrebné sa vopred ohlásiť e‑mailom.)
Zástupca vedúceho katedry Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. streda 9:30 – 12:00
Študijný po­rad­ca pre študijné… Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. streda 9:30 – 12:00
Študijná po­rad­ky­ňa pre… Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD. pondelok 12:50 – 13:50 
utorok 10:20 – 11:10
Katedrový správ­ca systému MAIS MgA. Štefan Blažo, PhD. štvrtok 11:10 – 12:50
Zamestnanci nezaradení do žiadneho oddelenia
doc. akad. mal. Blažej Baláž pondelok 16:20 – 18:00 
(Na konzultácie je potrebné sa vopred ohlásiť e‑mailom.)
doc. Mgr. art. Mária Balážová pondelok 14:30 – 16:00
Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. pondelok 11:10 – 13:50
MgA. Štefan Blažo, PhD. štvrtok 11:10 – 12:50
Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD. pondelok 12:50 – 13:50 
utorok 10:20 – 11:10
Mgr. Michaela Guillaume, PhD. utorok 11:10 – 12:50
Mgr. Miloš Štofko, PhD. štvrtok 13:50 – 15:30
Oddelenie dejín a teórie umenia
Vedúca oddelenia doc. Mgr. Mária Orišková, Dr. phil. utorok 11:20 – 12:50
Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. streda 9:30 – 12:00