TlačiťTlačiť Slovenčina English Hľadať RSS

© 2005 – 2017 Katedra pedagogiky výtvarného umenia PdF TU, všetky práva vyhradené. Dnes je 29. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Informácie pre študentov


Študijným poradcom pre študijné programy v kombinácii s výtvarnou výchovou je Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD.

Študijnou poradkyňou pre študijné programy animácia výtvarného umenia a pedagogika výtvarného umenia je Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.

Študijnou poradkyňou pre bakalárske štúdium pre sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ je PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Študijnou poradkyňou pre magisterské štúdium pre sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ je PaedDr. Mária Orolínová, PhD.


Nie sú k dispozícii žiadne články na zobrazenie.