• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny 
(letný semester 2019/2020)
Vedúca katedry prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. streda 13:00 – 15:00
Zástupkyňa vedúcej katedry PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD. streda 12:45 – 13:45 
štvrtok 11:15 – 12:15 
(Na konzultácie je potrebné sa ohlásiť e‑mailom tri dni vopred.)
Tajomníčka katedry Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD. streda 12:30 – 13:30 
štvrtok 10:00 – 12:00
Študijná po­rad­ky­ňa pre… Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD. streda 12:30 – 13:30 
štvrtok 10:00 – 12:00
Študijná po­rad­ky­ňa a… PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD. streda 12:45 – 13:45 
štvrtok 11:15 – 12:15 
(Na konzultácie je potrebné sa ohlásiť e‑mailom tri dni vopred.)
Študijná po­rad­ky­ňa a… Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. štvrtok 10:30 – 12:30
Katedrová správky­ňa systému MAIS PaedDr. Janette Gubricová, PhD. pondelok 10:30 – 11:30 
piatok 12:00 – 14:00
Oddelenie pedagogických disciplín
Vedúca oddelenia prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. streda 13:00 – 15:00
PaedDr. Naďa Bizová, PhD. streda 14:00 – 15:00 
štvrtok 9:30 – 10:30
Mgr. Martin Brestovanský, PhD. pondelok 10:00 – 11:30 
utorok 11:00 – 12:00
PaedDr. Janette Gubricová, PhD. pondelok 10:30 – 11:30 
piatok 12:00 – 14:00
Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. štvrtok 10:30 – 12:30
Mgr. Ivan Podmanický, PhD. utorok 11:00 – 13:00 
streda 11:00 – 12:00
PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD. streda 12:45 – 13:45 
štvrtok 11:15 – 12:15 
(Na konzultácie je potrebné sa ohlásiť e‑mailom tri dni vopred.)
Oddelenie psychologických disciplín
doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD. štvrtok 8:30 – 9:30 
(vedenie záverečných prác po e-prihlásení) 
13:30 – 14:30 
(mimo zasadnutia KPŠ PdF TU)
PhDr. Peter Kusý, PhD. štvrtok 12:00 – 14:00
PhDr. Peter Szeliga, PhD. utorok 12:30 – 14:30 
streda 14:30 – 15:30
Oddelenie filozoficko­‑etických disciplín
Vedúci oddelenia doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. streda 12:30 – 13:30 
(na 2. poschodí č. dv. 326 alebo na 5. poschodí č. dv. 618)
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. štvrtok 12:00 – 13:00 
17:00 – 18:00
Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD. streda 12:30 – 13:30 
štvrtok 10:00 – 12:00
Mgr. Marek Wiesenganger, PhD. pondelok 9:30 – 11:00 
utorok 12:00 – 12:30
Externí zamestnanci katedry
Mgr. Jana Balážová, PhD. (Na konzultácie je potrebné sa vopred ohlásiť e‑mailom.)
doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD. štvrtok 13:50 – 14:20
Interní doktorandi
Mgr. et Mgr. Jana Blusková streda 13:00 – 15:00
Mgr. Romana Podmaníková streda 9:30 – 11:30 
štvrtok 9:30 – 11:30
Externí doktorandi