TlačiťTlačiť Slovenčina English Hľadať RSS

© 2005 – 2017 Katedra pedagogických štúdií PdF TU, všetky práva vyhradené. Dnes je 29. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Informácie pre študentov


Študijnou poradkyňou pre študijné programy v kombinácii s etickou výchovou je Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD.

Študijnou poradkyňou a gestorkou pre bakalárske študijné programy sociálna pedagogika a vychovávateľstvo je Mgr. Ivana Šuhajdová, PhD.

Študijnou poradkyňou a gestorkou pre magisterské študijné programy sociálna pedagogika a vychovávateľstvo je Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.

Študijnou poradkyňou pre bakalárske štúdium pre sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ je PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Študijnou poradkyňou pre magisterské štúdium pre sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ je PaedDr. Mária Orolínová, PhD.


Študent je povinný poznať študijný poriadok a kontrolovať si v systéme MAIS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) evidenciu a stupeň hodnotení!

  • Študenti sú povinní kontrolovať výsledky svojho štúdia a sledovať počet kreditov počas svojho štúdia v súlade s aktuálnym študijným programom pre svoj daný študijný odbor a predmetovú špecializáciu v konkrétnom roku štúdia. Študijný program musí byť v súlade s tým, ktorý započali študovať v prvom semestri svojho štúdia.

Ďalšie informácie

7. 2. 2017, tento rok