• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.

profilová fotografia

  Miestnosť: 619
  Klapka: 555
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 2008, Mgr., Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor katolícka teológia

Oblasti pedagogickej činnosti

  • filozofia výchovy (semináre Bc.).

Výber z publikačnej činnosti

  • Wiesenganger, M.: Cesty zrenia in Cesty zrenia : život online : Chlapci / Kolektív autorov; zodpovedná redaktorka Anastázia Strečková. 1. vyd. Bratislava : Domka­‑združenie saleziánskej mládeže, 2009. ISBN 978­‑80­‑89405­‑21­‑3. S. 1–103.

Výber z účasti na riešení projektov

  • VEGA č. 1/0452/08: Filozoficko­‑antropologické východiská pedagogického myslenia v európskej tradícii a kultúre, spoluriešiteľ, vedúca projektu doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., 2008 – 2010.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.