Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Ing. Milan Štrbo, PhD.

profilová fotografia

  Miestnosť: 426
  Klapka: 533
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Bc., aplikovaná informatika, UCM Trnava, 2009
Ing., informatizácia a automatizácia v priemysle, MTF Trnava, 2011
PhD., informatizácia a automatizácia v priemysle, MTF Trnava, 2014

Oblasti pedagogickej činnosti

 • databázové systémy,
 • informatika a spoločnosť,
 • multimédiá a internet,
 • operačné systémy a počítačová architektúra,
 • tvorba prezentácií,
 • tvorba softvéru.
 
Dĺžka pedagogickej praxe:
 
7 rokov
Vedenie záverečný prác (prebiehajúce/ukončené)
  Diplomové: 2/2

Výber z publikačnej činnosti

 • Štrbo, M. – Tanuška, P. – Gese, A. – Smolárik, L.: The methodology proposal for the model­‑oriented safety analysis of dynamical systems, Special Volume Issue: “Novel Trends in Production Devices and Systems II” NTPDS II 2014.
 • Štrbo, M. – Tanuška, P. – Smolárik, L. – Hagara, I. – Gese, A.: Safety Analysis for Complex Dynamic Systems. In Vol. 404 : The 2013 2nd International Symposium on Manufacturing Systems Engineering (ISMSE 2013), 27 – 29 July 2013, Singapore, Singapore. S. 719–725.
 • Štrbo, M. – Tanuška, P.: The process of preliminary hazard analysis for safety­‑critical systems. In International Doctoral Seminar 2012: proceeding. Smolenice Castle, SR, May 20­‑22, 2012. Trnava : Alumni Press, 2012, s. 461–467. ISBN 978­‑80­‑8096­‑164­‑0.
 • Štrbo, M. – Tanuška, P. – Gese, A.: The proposal of preliminary hazard analysis for safety­‑critical control systems. In Infokommunikacionnyje technologii v nauke, proizvodstve i obrazovanii: 5. meždunarodnaja naučno­‑techničeskaja konferencija, Kislovodsk, Stavropoľ, 2 – 6 maja, 2012. S. 162–167.
 • Štrbo, M. – Tanuška, P. – Gese, A.: The proposal of the process of safety analysis for complex dynamic technology systems. In IDS 2013. International Doctoral Seminar 2013 [elektronický zdroj]: Proceedings of the 8th International Doctoral Seminar (IDS 2013), Dubrovnik, 13 – 15 May 2013. Zagreb: University f Zagreb, 2013, s. 355–360. ISBN 978­‑953­‑6071­‑40­‑1.
 • Štrbo, M. – Tanuška, P. – Gese, A.: Modelovo­‑orientovaná bezpečnostná analýza dynamických systémov. Konferencia Modra­‑Harmónia 28. 11. 2013. Zvyšovanie energetickej bezpečnosti slovenskej republiky 2013.
 • Štrbo, M. – Tanuška, P. – Gese, A.: Safety analysis for the complex dynamic technology systems and removing of the risks. Central European conference on Information and Intelligent systems CECIIS 2013, 18­‑20 September 2013. ISSN 1847­‑2001 e‑ISSN 1848­‑2295.
 • Štrbo, M. – Tanuška, P. – Gese, A.: Model­‑oriented safety analysis of dynamic technological systems. Special volume issue “NovelTrends in Production Devices and Systems” NTPDS 2013.
 • Tanuška, P. – Štrbo, M. – Gese, A. – Zahradnikova, B.: The Dynamical Systems Safety Analysis by SQMD Method, Special Volume Issue: “Novel Trends in Production Devices and Systems II” NTPDS II 2014.
 • Smolárik, L. – Mudrončík, D. – Štrbo, M.: Modeling and Control of Compression System, Special Volume Issue: “Novel Trends in Production Devices and Systems II” NTPDS II 2014.
 • Špendla, L. – Tanuška, P. – Štrbo, M.: Model proposal for performance testing of safety­‑ritical systems. – registrovaný: Web of Science. In Advances in Intelligent Systems Research [elektronický zdroj]. Atlantis Press. – ISSN 1951­‑6851. – Vol. 45 : 2013 Third International Conference on Control, Automation and Systems Engineering (CASE 2013), 28­‑29 August 2013, Auckland, New Zealand. – 2013. – ISBN 978­‑90786­‑77­‑81­‑9, online, s. 42–45.
 • Smolárik, L. – Mudrončík, D. – Štrbo, M.: Compressor and Throttle Characteristics for Models. In Vol. 404 : The 2013 2nd International Symposium on Manufacturing Systems Engineering (ISMSE 2013), 27 – 29 July 2013, Singapore, Singapore. S. 200–206.
 • Tanuška, P. – Važan, P. – Kebísek, M. – Štrbo, M.: The Procedure Proposal of Manufacturing Systems Management by Using of Gained Knowledge from Production Data. In WCECS 2012. Vol. II. : World Congress on Engineering and Computer Science 2012. Proceedings IAENG & IET. San Francisco, USA. 24th – 26th October 2012. Pp. 1405–1409.
 • Zobok, M. – Tanuška, P. – Štrbo, M.: The middleware processing layer for the batch data flows. In Information and Knowledge Management : ICIKM 2012, July 24­‑26, 2012, Kuala Lumpur, Malaysia. Singapore : IACSIT Press, 2012, s. 88–92. ISBN 978­‑981­‑07­‑2761.

Výber z účasti na riešení projektov

 • 14.12 VEGA – Využitie dolovania údajov v riadení výrobných systémov, garant: doc. Ing. Pavel Važan, PhD., pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky (MTF), začiatok: 1. 1. 2011, ukončenie: 31. 12. 2013.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.