Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

profilová fotografia

  Miestnosť: 429
  Klapka: 535
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Ing. – Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechnická, obor elektronické počítače, 1976.
Vedecká hodnosť: CSc. – Vysoká škola báňská v Ostravě, fakulta strojní a elektrotechnická, vědecká aspirantura v oboru stavba výrobních strojů a zařízení, specializace automatizace, 1985.
Vedecko‑pedagogický titul: doc. – Vysoká škola báňská v Ostravě, fakulta elektrotechnická, habilitace v oboru inženýrská informatika, 1991.
prof. – Univerzita Hradec Králové, jmenování v oboru Systémové inženýrství a informatika, 2015.

Priebeh pracovných pomerov

 • 12. 7. 1976 – 31. 8. 1977 – technik výpočetního střediska, Válcovny plechu Frýdek – Místek
 • 1. 9. 1977 – 14. 12. 1980 – odborný asistent, Vysoká škola báňská Ostrava, katedra ASŘ, fakulta strojní a elektrotechnická
 • 15. 12. 1980 – 31. 12. 1985 – vedoucí katedry, Resortní vzdělávací středisko FMPE Havířov
 • 1. 4. 1985 – 31. 12. 1990 – specialista vědy a výzkumu, vedlejší pracovní poměr Hornický ústav ČSAV
 • 1. 1. 1986 – 31. 5. 1987 – zástupce ředitele, Institut vzdělávání FMPE Havířov
 • 1. 6. 1987 – 31. 5. 1988 – poradce ministra, Federální ministerstvo paliv a energetiky Praha
 • 1. 6. 1988 – 18. 12. 1988 – poradce generálního ředitele, OKD Ostrava
 • 19. 12. 1988 – 28. 2. 1991 – ředitel, OKD, Automatizace řízení Ostrava
 • 1. 3. 1991 – 30. 4. 1991 – poradce ředitele, OKD Ostrava
 • 1. 5. 1991 – 30. 4. 2001 – jednatel OASA Computers, s. r. o. Ostrava
 • 1. 3. 1998 – 25. 2. 2001 – docent, vedlejší pracovní poměr Ostravská univerzita v Ostravě
 • 10. 1. 2005 – 30. 9. 2010 – mimořádný profesor Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, garant oboru aplikovaná informatika
 • 1. 5. 2001 – 17. 3. 2015 – vedoucí katedry informatiky a počítačů, Ostravská univerzita v Ostravě
 • 1. 4. 2008 – 28. 2. 2015 – prorektor pro rozvoj a informatizaci, Ostravská univerzita v Ostravě
 • 1. 5. 2001 – 31. 7. 2015 – docent pro technické a systémové prostředky počítačů, Ostravská univerzita v Ostravě.
 • 1. 8. 2015 – dosud – profesor pro obor informatika, Mendelova univerzita v Brně
 • 14. 9. 2015 – dosud – profesor pro obor informatika, Trnavská univerzita v Trnavě

Oblasti pedagogickej činnosti

 • operační a distribuované systémy,
 • realizace počítačových systémů,
 • projektování informačních systémů,
 • řízení procesů za neurčitostí,
 • e‑learning.

Výber z publikačnej činnosti

Články v periodiku s nenulovým impakt faktorem

 • Klimeš, C. – Močkoř, J. Task Scheduling Algorithm for Microcomputers Control System. Computers and Artificial Intelligence UTK SAV Bratislava. Vol. 10, 1991. No. 6, pp. 589–600, ISSN 0232­‑0274 (nyní Computing and Informatics ISSN 1335­‑9150 IF = 0.254).
 • Klimeš, C. Model of adaptation under indeterminacy. Kybernetika. Vol. 47(2011) No. 3, pages. 355 – 368. Prague, ISSN 0023­‑5954 IF = 0.454.
 • Klimeš, C. – Bartoš, J.: IT/IS security management with uncertain information Kybernetika. Vol. 51(2015) No. 3, pages. 408 – 419. Prague, ISSN 0023­‑5954 IF = 0.619.

Články v recenzovaném periodiku

 • Klimeš, C. – Procházka, J. New approaches in software development. Acta electronica et informatica. No 2, vyd. 2006, s. 21–26, Košice, Slovensko, ISSN 1335­‑8243.
 • Klimeš, C. – Habiballa, H. Flexible computer science university studies. ACM SIGCSE Bulletin. 3. vyd. 2006, roč. 38, s. 338, Bologna, Itálie, ISSN 0097­‑8418.
 • Klimeš, C. Model of the decision support system under condition of non determination. Acta Electrotechnica et Informatica. No. 4. vyd. 2006, s. 28–37, Košice, Slovensko, ISSN 1335­‑8243.
 • Klimeš C.: Expert system utilization for modeling the decision making processes upon indetermination. Acta Electrotechnica et Informatica. Vol. 8 No. 2. vyd. 2008, s. 40–46. Košice, Slovensko, ISSN 1335­‑8243.
 • Walek, B. – Klimeš, C. Data migration between document­‑oriented and relational databases. Word Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, sv. 69, s. 1389–1394. ISSN 2010­‑376X.
 • Walek, B. – Klimeš, C. Reconstruction of the conceptual model from the implemented database. International Journal of Computer and Communication Engineering. 2012, roč. 2012, sv. 1, s. 266–268. ISSN 2010­‑3743.
 • Walek, B. – Klimeš, C. A tool for database testing and optimization. International Journal of Computer and Communication Engineering. 2012, roč. 2012, sv. 1, s. 262–265. ISSN 2010­‑3743.
 • Walek, B. – Klimeš, C. A methodology for data migration between different database management systems. Word Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, sv. 65, s. 80–85. ISSN 2010­‑376X.
 • Walek, B. – Bartoš, J. – Klimeš, C. A methodology for creating a conceptual model under uncertainty. Word Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, sv. 65, s. 86–92. ISSN 2010­‑376X.
 • Walek, B. – Klimeš, C. Testing database of information system using conceptual modeling. Word Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, sv. 46, s. 736–742. ISSN 2010­‑376X.
 • Walek, B. – Bartoš, J. – Klimeš, C. – Procházka, J. – Smolka, P. – Masár, J. – PEŠL, M. Fuzzy modeling tool for creating a component model of information system. Word Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, sv. 64, s. 732–735. ISSN 2010­‑376X.
 • Walek, B. – Klimeš, C. Reconstruction of the conceptual model from the implemented database. International Journal of Computer and Communication Engineering. 2012, roč. 2012, sv. 1, s. 266–268. ISSN 2010­‑3743.
 • Walek, B. – Bartoš, J. – Klimeš, C. Process­‑oriented component modeling under uncertainty: AWERProcedia Information Technology & Computer Science. Global Journal on Technology. 2013, roč. 2013, sv. 1, s. 940–945. ISSN 2147­‑5105.
 • Walek, B. – Smolka, P. – Bartoš, J. – Klimeš, C. Searching under uncertain conditions: AWERProcedia Information Technology & Computer Science. Global Journal on Technology. 2013, roč. 2013, sv. 4, s. 628–633. ISSN 2147­‑5105.
 • Klimeš, C. – Farana, R. Model of the Decision Support System under Condition of Non­‑determination for Manufacturing Process Support. Applied Mechanics and Materials. 2014, roč. 2014, s. 416–423, ISSN 1660­‑9336.
 • Masár, J. – Bartoš, J. – Klimeš, C. Mandatory Access Control Policies Based on Vague Requirements. International Journal of Intelligent Computing Research (IJICR). 2014, sv. 5, s. 396–404, ISSN 2042­‑4655.

Odborná kniha v českém nebo slovenském jazyce (monografie)

 • Klimeš, C. Principy výstavby počítačů a operačních systémů. Kovosil Ostrava, 2007. 198 s. ISBN 978­‑80­‑903694­‑1­‑2.
 • Klimeš, C. – Procházka, J. Provozujte IT jinak. Agilní a štíhlý provoz, podpora a údržba informačních systémů a IT služeb. Praha, Grada, 2011. 288 s. ISBN 978­‑80­‑247­‑4137­‑6.
 • Klimeš, C. – Balogh, Z. Modelovanie procesov pomocou Petriho sietí. Nitra, UKF Edícia Prírodovedec č. 491, 2012. 202 s. ISBN 978­‑80­‑558­‑0044­‑8.

Samostatná kapitola v odborné knize v českém nebo slovenském jazyce

 • Skalka, J. Klimeš, C. – Lovászová, G. – Švec, P. Informatika. Enigma, Nitra, 2007. 464 s. ISBN 978­‑80­‑89132­‑50­‑8.
 • Klimeš, C. – Skalka, J. – Lovászová, G. – Švec, P. Informatika: pro maturitu a přijímací zkoušky. Enigma, Nitra, 2008. 464 s. ISBN 978­‑80­‑89132­‑71­‑3.
 • Klimeš, C. – Kazík, P. Kompetenční model vysokoškolského učitele. Karviná : Studia Oeconomica, 2013. S. 25–82. ISBN 978­‑80­‑7248­‑922­‑0.

Příspěvky na mezinárodních konferencích – recenzované ISI

 • Klimeš, C.: Mathematical methods in design of mining robots control systems. 9 ICAMC, 1988 Automation in Mines and Quarries, Bulgaria, VARNA, s. 30–44.
 • Klimeš, C. – Močkoř, J.: Mathematical methods for robots design. IFAC, 1988, Montreal.
 • Klimeš C. – Knybel J.: Fuzzy Petri Nets of Education. In International Konference on Engineering Education 2005. s. 601–606, Silesian University of Technology, Gliwice, 25. – 29. 7. 2005, ISSN 1562—3580.
 • Klimeš C. – Šimonek J.: Portal technologies on Czech universities. In International Konference on Engineering Education 2005. s. 717–721, Silesian University of Technology, Gliwice, 25. – 29. 7. 2005, ISSN 1562­‑3580.
 • Klimeš C.: Portal Solutions for University Information Systems with the LMS Integration. In EUNIS 2007, Grenoble 2007.
 • Procházka, J. – Klimeš, C. Methodical and Application Framework for Process Modeling. Proceedings of International Conference on Enterprise Information Systems and Web Technologies. Florida, USA: ISRST, 2007. S. 204–210. [2007­‑07­‑09]. ISBN 978­‑0­‑9727412­‑4­‑8.
 • Klimeš, C.: Application of Computer Simulation in Information Systeme. CASYS 2007 (Centre for Hyperincursion and Anticipation in Ordered Systéme). Liege, Belgium, 6. – 11. 8. 2007. Symposium 4, page 5. ISSN 1373­‑4903, ISBN 2­‑930396­‑06­‑7, EAN 9782930396064.
 • Klimeš, C. Application of Computer Simulation in Information Systeme. In Proceedings of 8th International Conference on Computing Anticipatory Systems. Abstract Book. Liege: CHAOS asbl, 2007. S. 49–49. [2007­‑08­‑06]. ISBN 2­‑930396­‑06­‑7.
 • Kindler, E. – Klimeš, C. – Křivý, I.: Simulation Aided Anticipation of Intelligent Systems Behavior. In Engineering and Management of IT­‑Based Organisational Systems: A Systems Approach, Tecumseh, Ontario, Canada, International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, 2008. pp. 1–6. ISBN 978­‑1­‑897233­‑48­‑1 (40 %).
 • Klimeš C.: Nested models in informatik systems. In 23rd European Conference on Operation Research. s. 166, Bonn, 2009.
 • Kindler, E. – Křivý, I. – Klimeš, C. Programming languages as tools for structured description and simulation of information systems. Proceedings of EMSS 2009 – 21st European Modeling & Simulation Symposium – International Mediterranean and Latin American Modelling Multiconference. La Laguna: Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife, Spain, 2009. S. 241–246. [2009­‑09­‑23]. ISBN 978­‑84­‑692­‑5414­‑1.
 • Kindler, E. – Klimeš, C. – Křivý, I. – Procházka, J. A Contribution of Simulation of Information Systems. New Aspects of Automatic Control, Modelling & Simulation. Sofia : Europment Press, 2010. S. 165–170. [2010­‑05­‑29]. ISBN 978­‑954­‑92600­‑1­‑4.
 • Klimeš C. – Balogh Z.: Modelling of Education Process in LMS Using Petri Nets Structure. In MCCSIS 2010 : IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2010, Freiburg, Germany 26–31 July 2010. – Freiburg : IADIS, 2010. – ISBN 978­‑972­‑8939­‑17­‑5, s. 289–292.
 • Bartoš, J. – Procházka, J. – Klimeš, C. – Walek, B. – Pešl, M. Fuzzy Reasoning Model for Decision Making under Uncertainty. International conference proceedings MENDEL 2010. Brno : Brno University of Technology, 2010. S. 203–209. [2010­‑06­‑23]. ISBN 978­‑80­‑214­‑4120­‑0.
 • Klimeš, Cyril – Balogh, Zoltán – Turčáni, Milan: Instruction Adaptation Modelling Using Fuzzy Petri NETs, Distance Learning, Simulation and Communication 2011 : CATE 2011 (Community – Army – Technology – Environment) IDET 2011. – Brno : University of Defence, 2011. – ISBN 978­‑80­‑7231­‑695­‑3, pp. 22–29.
 • Bartoš, J. – Walek, B. – Smolka, P. – Procházka, J. – Klimeš, C. Fuzzy Modeling Tools for Information System Testing: Fuzzy Modeling Tools for Information System Testing. Mendel 2011. Brno, Czech Republic: Brno univerzity of technology, faculty of mechanical engineeringm institute of automation and computer science, 2011. S. 154–161. [2011­‑06­‑15]. ISBN 978­‑80­‑214­‑4302­‑0.
 • Walek, B. – Bartoš, J. – Klimeš, C. Fuzzy approach for searching in CRM systems. Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. WSEAS Press, 2012. S. 235–240. [2012­‑09­‑07]. ISBN 978­‑1­‑61804­‑119­‑7.
 • Walek, B. – Klimeš, C. Expert system for data migration between different database management systems. Advances in Data Networks, Communications, Computers and Materials. WSEAS Press, 2012. S. 167–172. [2012­‑09­‑07]. ISBN 978­‑1­‑61804­‑118­‑0.
 • Walek, B. – Klimeš, C. Fuzzy tool for conceptual modeling under uncertainty. Proceedings of the SPIE, Volume 8349. Washington, USA: SPIE, 2012. S. 83492–83497. [2011­‑12­‑09]. ISBN 9780819490254.
 • Walek, B. – Bartoš, J. – Smolka, P. – Masár, J. – Klimeš, C. – Procházka, J. Creating Component Model of Information System Under Uncertainty. Mendel 2012 – 18th International Conference on Soft Computing. Brno : Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2012. S. 221–226. [2012­‑06­‑27]. ISBN 978­‑80­‑214­‑4540­‑6.
 • Bartoš, J. – Walek, B. – Klimeš, C. Testing information system under uncertainty. Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. WSEAS Press, 2012. S. 241–246. [2012­‑09­‑07]. ISBN 978­‑1­‑61804­‑119­‑7.
 • Walek, B. – Bartoš, J. – Klimeš, C. – Smolka, P. – Masár, J. Component Modeling with Criteria Priority under Uncertainty. Mendel 2013 – 19th International Conference on Soft Computing. Brno : Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. S. 245–252. [2013­‑06­‑26]. ISBN 978­‑80­‑214­‑4755­‑4.
 • Smolka, P. – Klimeš, C. – Bartoš, J. – Walek, B. – Masár, J. The Proposal of Model Searching over Vaguely Structured Documents. Mendel 2013 – 19th International Conference on Soft Computing. Brno : Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. S. 379–384. [2013­‑06­‑26]. ISBN 978­‑80­‑214­‑4755­‑4.
 • Bartoš, J. – Walek, B. – Klimeš, C. Audit of virtual systems based on vague inputs. Third International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2013). Danvers: IEEE, 2013. S. 189–193. [2013­‑08­‑29]. ISBN 978­‑1­‑4799­‑0047­‑3.
 • Walek, B. – Bartoš, J. – Klimeš, C. Expert system for evaluating courses in distance learning systems. In 3rd International Conference on Innovative Computing Technology, INTECH 2013. Danvers: IEEE, 2013. S. 246–251. [2013­‑08­‑29]. ISBN 978­‑147990047­‑3.
 • Masár, J. – Bartoš, J. – Klimeš, C. Deployment of Mandatory Access Control Policies of Operating System under Uncertainty. WorldCIS – 2013 Proceedings. UK: Infonomics Society, 2013. S. 127–131. [2013­‑12­‑09]. ISBN 978­‑1­‑908320­‑17­‑9.
 • Bradáč, V. – Klimeš, C. Language E‑learning Based on Adaptive Decision­‑Making System. Proceedings of the 12th European Conference on E‑learning. Reading: ACPI, 2013. S. 48–58. [2013­‑10­‑30]. ISBN 978­‑1­‑909507­‑84­‑5.
 • Bradáč, V. – Walek, B. – Klimeš, C. – Farana, R. A new way how to assess student’s knowledge of the English language in e‑learning. ICERI2014 Proceedings. Sevila: IATED Academy, 2014. S. 1708–1717. [2014­‑11­‑17]. ISBN 978­‑84­‑617­‑2484­‑0.
 • Bartoš, J. – Walek, B. – Klimeš, C. – Farana, R. Fuzzy application with expert system for conducting information security risk analysis. Proceedings of the 13th European Conference on Cyber Warfare and Security. Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. S. 33–41. [2014­‑07­‑03]. ISBN 978­‑1­‑910309­‑25­‑4.
 • Bartoš, J. – Walek, B. – Klimeš, C. – Farana, R. Fuzzy tool for conducting information security risk analysis. Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. Velké Karlovice: VŠB – Technical University of Ostrava, 2014. S. 28–33. [2014­‑05­‑28]. ISBN 978­‑147993528­‑4.
 • Masár, J. – Walek, B. – Klimeš, C. – Farana, R. Fuzzy Based Audit of Operating Systems. Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM­‑2014). Rhodos: American institute of Physics, 2015. S. 5500101–5500104. [2014­‑09­‑22]. ISBN 978­‑0­‑7354­‑1287­‑3.

Výber z účasti na riešení projektov

 • Nositel výzkumného úkolu VIII­‑2­‑13/2e „Systémy přímého řízení výuky počítačem“ 1978 – 1980.
 • Spoluřešitel výzkumné studie pro světovou odborovou federaci „Restrukturalizace výzkumu a výroby v oblasti hlubinného dobývání ložisek užitkových nerostů ve vazbě na uvolněné prostředky ze zbrojních programů“ 1983.
 • Spoluřešitel výzkumné studie pro VVUU Radvanice a HÚ ČSAV Ostrava „Budoucí metody hlubinného dobývání černého uhlí v kritických hloubkách“ 1983 – 1984.
 • Spoluřešitel výzkumného úkolu HÚ ČSAV II­‑6­‑1/07.03 „Teoretické aspekty robotechnologií v hlubinném dobývání uhlí, zejména v kritických hloubkách“ 1985 – 1990.
 • Spoluřešitel Výzkumného záměru MSM619889870 – „Logické a algebraické metody pro zpracování informací zatížených neurčitostí a jejich použití ve fuzzy modelování“ 2005 – 2011.
 • Spoluřešitel Výzkumného centra 1M6798555601 – DAR „Data, Algoritmy, Rozhodování“ 2005 – 2011.
 • Nositel projektu IGS SGS19/PřF/2010 „Softwarový nástroj pro fuzzy modelování“ 2010.
 • Nositel projektu IGS SGS20/PřF/2011 „Fuzzy modelovací nástroj pro testování informačních systémů realizující businness procesy“ 2011.
 • Nositel projektu IGS SGS10/PřF/2012 „Fuzzy modelovací nástroje pro analýzu a návrh informačních systémů“ 2012.
 • Nositel projektu IGS SGS20/PřF/2013 „Fuzzy modelovací nástroj pro zajištění bezpečnosti komplexních systémů a adaptivní vyhledávání zatížené neurčitosti“ 2013.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.