• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny 
(letný semester 2019/2020)
Vedúci katedry doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.
Zástupca vedúceho katedry doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD. pondelok 8:30 – 10:30
Tajomník katedry RNDr. Vladimír Frišták, PhD. streda 8:00 – 10:00
Študijný po­rad­ca pre Bc. štúdium RNDr. Vladimír Frišták, PhD. streda 8:00 – 10:00
Študijný po­rad­ca pre Mgr.… doc. Ing. Ján Reguli, CSc. streda 10:00 – 12:00
Študijná po­rad­ky­ňa pre… PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. štvrtok 11:30 – 14:00
Študijná po­rad­ky­ňa pre… PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. štvrtok 11:30 – 14:00
Zamestnanci
RNDr. Vladimír Frišták, PhD. streda 8:00 – 10:00
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. štvrtok 10:20 – 12:00
PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. štvrtok 11:30 – 14:00
doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD. pondelok 8:30 – 10:30
doc. Ing. Ján Reguli, CSc. streda 10:00 – 12:00
Externí zamestnanci
Interní doktorandi
Technickí pracovníci