• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: zástupca vedúceho katedry
  Miestnosť: 229
  Klapka: 518
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Vedecký kvalifikačný stupeň IIa 2012.

Akademický titul: Mgr. v odbore chémia, špecializácia biotechnológia (FPV UCM v Trnave 2002)
RNDr. v odbore chémia (FPV UCM v Trnave 2003)
PhD. v odbore biotechnológia (FCHPT STU v Bratislave 2008)
Vedecko‑pedagogický titul: docent v odbore environmentálne inžinierstvo (SF TU Košice 2015)

Priebeh pracovných pomerov

 • Katedra biotechnológií FPV UCM v Trnave, vedeckovýskumný pracovník (2003 – 2008)
 • Katedre biotechnológií FPV UCM v Trnave, odborný asistent (2008 – 2010)
 • Katedre ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave, odborný asistent (2010 – 2015)
 • Prodekan pre vedu a výskum na FPV UCM (2010 – 2016)
 • Katedre ekochémie a rádioekológie FPV UCM Trnava, docent (2016 – doteraz, 20 % úväzok)
 • Katedra chémie PdF TU v Trnave, docent (2016 – doteraz)

Oblasti pedagogickej činnosti

 • molekulová a bunková biológia,
 • biochémia.

Výber z publikačnej činnosti

 • Frišták, V., Micháleková­‑Richveisová, B., Víglašová, E., Ďuriška, L., Galamboš, M., Moreno­‑Jimenéz, E., Pipíška, M., Soja, G. Sorption separation of Eu and as from single­‑component systems by Fe­‑modified biochar: kinetic and equilibrium study (2017). In Journal of the Iranian Chemical Society, 14(3), pp. 521–530. (IF 1,30)
 • Pipíška, M., Richveisová, B. M., Frišták, V., Horník, M., Remenárová, L., Stiller, R., Soja, G. Sorption separation of cobalt and cadmium by straw­‑derived biochar: a radiometric study (2017). In Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 311(1), pp. 85–97. (IF 0,983)
 • Micháleková­‑Richveisová, B., Frišták, V., Pipíška, M., Ďuriška, L., Moreno­‑Jimenez, E., Soja, G. Iron­‑impregnated biochars as effective phosphate sorption materials (2017). In Environmental Science and Pollution Research, 24(1), pp. 463–475. (IF 2,67)
 • Frišták, V., Graser, M., Pipíška, M., Micháleková­‑Richveisová, B., Soja, G. Pyrolysis products as soil fertilizers: Screening of potentially hazardous aromatic compounds (2016). In Nova Biotechnologica et Chimica, 15(1), pp. 35–46.
 • Koprdová, A., Pipíška, M., Durešová, Z., Matušíková, I., Horník, M.: Analysis and autoradiographic imaging of the effect of chemical speciation on metals transport in vascular plants. In Biotechnology & metals. Košice : Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2016. ISBN 978­‑80­‑89883­‑02­‑8. S. 33–34.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.