• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny 
(letný semester 2019/2020)
Vedúci katedry prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. utorok 9:30 – 12:00 
streda 9:00 – 12:00
Zástupkyňa vedúceho katedry doc. Ing. Viera Peterková, PhD. streda 12:00 – 13:50
Študijná po­rad­ky­ňa doc. Ing. Viera Peterková, PhD. streda 12:00 – 13:50
Všetci zamestnanci
doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD. streda 12:00 – 14:00
RNDr. Alžbeta Hornáčková, PhD. utorok 9:30 – 11:00
doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD. streda 11:00 – 13:00
PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD. streda 9:30 – 11:30
Mgr. Ladislav Pekárik, Ph.D. utorok 9:00 – 11:00
doc. Ing. Viera Peterková, PhD. streda 12:00 – 13:50
prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. utorok 9:30 – 12:00 
streda 9:00 – 12:00
Interní doktorandi
Mgr. Ivan Iľko pondelok 10:20 – 12:00
Technickí pracovníci