• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

obrázok

 
  

MEASURES – Manažment a obnova akvatických ekologických 
koridorov migrujúcich druhov rýb v povodí Dunaja

 

Jesetery a iné druhy migrujúcich rýb predstavujú historické, hospodárske a prírodné dedičstvo povodia Dunaja a sú indikátormi ekologického stavu vodných ekosystémov, predovšetkým funkčnosti ekologických koridorov. Nadmerný rybolov, znečisťovanie, degradácia vhodných habitatov a narušenie migračných koridorov negatívne zasiahli ich populácie. Potreba ich ochrany je identifikovaná na vysokej politickej úrovni (Dunajská stratégia EÚ, prioritná oblasť č. 6, Biodiverzita, Manažmentový plán pre povodie Dunaja). Fragmentácia habitatov a nedostatok poznatkov o dostupných habitatoch a genetickej diverzite migrujúcich rýb bránia obnove migračných koridorov nevyhnutných na dlhodobé prežívanie populácií migrujúcich rýb. Aby sa podporila obnova týchto koridorov a posilnenie populácií pôvodných druhov rýb, je nevyhnutný koordinovaný nadnárodný manažment týchto koridorov.

Projekt MEASURES si kladie za hlavný cieľ obnovu ekologických koridorov na základe identifikovania kľúčových habitatov a ochranné opatrenia pozdĺž Dunaja a jeho hlavných prítokov. Vytvorí a otestuje sa metodika na mapovanie habitatov migrujúcich rýb. Na potreby implementácie budúcich manažmentovým plánov bude vypracovaná jednotná stratégia (vrátane určenia priorít), ktorá bude podporovať ich implementáciu v budúcich plánoch riadenia. V rámci projektu prebehnú dve pilotné aktivity:

  1. identifikácia a mapovanie kľúčových habitatov migrujúcich rýb,
  2. posilnenie populácií dvoch pôvodných druhov jeseterov s cieľom zachovania ich genetického fondu.

Novovytvorená sieť bude podporovať posilňovanie populácií cieľových druhov jeseterov. Zároveň bude vytvorený manuál prevádzky chovných zariadení. Rovnako bude fungovať informačný systém projektu MEASURES uľahčujúci prístup k informáciám odborníkom, vedúcim osobám rozhodovacích orgánov, a širokej verejnosti. Výstupy projektu prispejú k budúcim manažérskych manažmentovým plánom, a tým sa zabezpečí prenos výstupov do udržateľného manažmentu relevantných lokalít s pomocou obnovy ekologických koridorov.

Viac informácií o projekte je možné nájsť na webe Dunajského nadnárodného programu http://www.​interreg­‑danube.​eu/​approved­‑projects/​measures otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Partneri projektu

Slovensko 
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Rakúsko 
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

Bulharsko 
WWF Bulgaria 
Institute of Biodiversity and Ecosystem Research – Bulgarian Academy of Sciences

Chorvátsko 
Karlovac University of Applied Sciences

Maďarsko 
National Agricultural Research and Innovation Centre, Research Institute for Fisheries

Rumunsko 
Institute of Biology Bucharest, Romanian Academy 
Danube Delta National Institute for Research and Development 
Ministry of Waters and Forests 
WWF­‑Romania

Srbsko 
Institute for Multidisciplinary Research – University of Belgrade

Slovinsko 
Institute for Ichthyological and Ecological Research REVIVO

Asociovaní strategickí partneri

Rakúsko 
International Commission for the Protection of the Danube River 
Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management 
Danube River Network of Protected Areas

Nemecko 
Bavarian State Ministry of the Environment and Consumer Protection 
German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety 
Leibniz­‑Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries – a member of the Research Association Berlin e. V.

Maďarsko 
Ministry of Foreign Affairs and Trade, Hungary 
Hungarian Ministry of Agriculture, Department of Angling and Fisheries Management 
Duna­‑Drava National Park Directorate

Holandsko 
World Fish Migration Foundation

Rumunsko 
Ministry of Environment, Biodiversity Directorate River Administration of the Lower Danube Galati/Romania

 


 

10. 5. 2019, predminulý mesiac

Bratislava, Trnava, 30. apríla 2019: Prvý národný workshop projektu MEASURES, organizovaný Pedagogickou…čítať viac »

3. 5. 2019, predminulý mesiac

Viedeň, 18. apríla 2019: Populácie jeseterov v Dunaji sa dočkali podpory s pomocou dvoch podujatí prebiehajúcich…čítať viac »

1. 10. 2018, minulý rok

Viedeň, Trnava, 1. októbra 2018: Desať krajín pozdĺž Dunaja (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko,…čítať viac »