Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Informácie pre verejnosť

Kalendárium KAJL

Akademický rok 2019/2020

26. september 2019 
obrázok 
obrázok
Európsky deň jazykov v Trnave 
  
9:00 – 12:00 – Ulička jazykov na Univerzitnom námestí 
Predpoludnie plné zábavných jazykových úloh pre malých aj veľkých, kultúrne vystúpenia a predajné výstavy jazykovej literatúry. 
  
10:00 – 13:00 – CALL&CLIL 2019 (Malý Berlín) 
Vedecká konferencia s metodickými workshopmi na témy súvisiace s rozvojom jazykovej rozmanitosti na Slovensku a zmysluplnou integráciou IKT do vyučovania. 
  
Organizátori: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Aaron McCauley, BA, PGdip., Mgr. Jakub Hriňák
1. – 5. október 2019 
obrázok
Historicko­‑kultúrna exkurzia do Dublinu 
  
Miesto: Dublin a okolie 
Program: the Trinity College Dublin, the University of Dublin, Dublin Writers Museum (Swift and Sheridan, Shaw and Wilde, Yeats, Joyce and Beckett), the National History Museum and National Gallery, Malahide Castle and Howth, Glendalough, Powerscourt House and Gardens 
Organizátor: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
5. – 7. november 2019 
obrázok
My vo svete, svet u nás 2019 (TVT) 
Cyklus akademických prednášok, odborných seminárov a metodických workshopov propagujúcich vedeckú činnosť KAJL v rámci Týždňa vedy a techniky. 
  
Miesto: KAJL, program bude včas oznámený na webe katedry 
Organizátor: Mgr. Hana Vančová, PhD.
11. – 13. november 2019 
obrázok
12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain) 
  
Účastníčka: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
27. – 29. november 2019 
obrázok 
obrázok
WG3 & WG4 hands­‑on workshop on Using LARA to build interactive CALL content 
Medzinárodný workshop organizovaný v rámci projektu enetCollect CA16105. 
  
Funded by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union: enetCollect (European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques). 
  
Miesto: Holliday Inn Trnava 
Program: On­‑line article   |   ikonaPDF version 464,89 kB (454,00 KiB), 15. 11. 2019 
Web: https://enetcollect.​eurac.​edu/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Organizátori: Silvia Pokrivčáková (University of Trnava); Branislav Bédi (The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies)
5. – 7. december 2019 
obrázok
Language, Literature and Culture in Education 2019 
Medzinárodná vedecká konferencia realizovaná v rámci riešenia projektov VEGA 1/0799/18: National Literatures in the Age of Globalisation (Origin and Development of American­‑Slovak Literary and Cultural Identity) a KEGA 001TTU­‑4/2019 Vysokoškolská príprava nenatívnych učiteľov cudzích jazykov v národnom a medzinárodnom kontexte. 
  
Miesto: Rím, Hotel Best Western Plus Hotel Universo, Via Principe Amedeo, 5/B) 
Web: https://www.​slovakedu.​com/​conferences/​conferences­‑2019/​llce2019/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Organizátori: prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD., Mgr. Petra Hitková, PhD., Mgr. Zuzana Jánošíková, PhD., Mgr. Xénia Liashuk, PhD.
17. december 2019 
obrázok
Ugly Sweater Christmas Party 
Zábavné vianočné popoludnie v duchu anglofónnych kultúr. 
  
Miesto: 4P1, 15:30 – 18:00 
Organizátor: Mgr. Zuzana Sucháňová, Louise Ellen Kocianová
17. marec 2020 
obrázok
St Patrick’s Day 
Tradičné oslavy Dňa sv. Patricka s účasťou jej Excelencie veľvyslankyne Írskej republiky na Slovensku Ó Riain. 
  
Miesto: 4P1, 15:00 – 18:00 
Organizátor: Aaron McCauley, BA, PGdip., Mgr. Zuzana Jánošíková, PhD.

 


2019

23. – 25. januára 2019 enetCollect Crowdfest/Hackathon, Brussels, Belgium 
pracovné stretnutie členov skupín WG2, WG3 a WG4 v Bruseli 
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Mgr. Michal Bodorík, PhD. 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)fotogaléria otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
11. – 12. marca 2019 Assessment in Foreign Language Education – INTED 2019, Valencia 
prezentácia posteru: Reading for Meaning. Reading Comprehension in Language Education v sekcii: New Trends in Education and Research 
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD., Mgr. Zuzana Sucháňová; 
účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii s príspevkom: The Importance of Objectivity in Assessing Writing Skills v rámci sekcie: Assessment in Foreign Language Education 
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
12. marca 2019 St Patrick’s Day 
oslavy Dňa sv. Patrika so zaujímavým programom a hosťami 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
14. – 15. marca 2019 3rd Annual Action meeting, Lisbon, Portugal 
výročné stretnutie pracovných skupín projektu CA16105 
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Mgr. Michal Bodorík, PhD. 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
6. – 7. mája 2019 Viacjazyčnosť na Slovensku (a v Európe) – výzvy a perspektívy 
medzinárodná vedecká konferencia v spolupráci s ŠPÚ 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
11. – 13. júna 2019 CALL & CLIL 2019 
semináre a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ 
conference webpage otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
5. – 7. júla 2019 Katherine Mansfield Inspirations and Influences 
medzinárodná vedecká konferencia v Krakove 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
26. septembra 2019 Európsky deň jazykov 
predpoludnie plné zábavných jazykových úloh pre malých aj veľkých, kultúrne vystúpenia a predajné výstavy jazykovej literatúry 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
1. – 5. októbra 2019 Historicko­‑kultúrna exkurzia v Dubline 
pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia učiteľstva AJ
4. – 10. novembra 2019 My vo svete, svet u nás 2019 
cyklus akademických prednášok, odborných seminárov a metodických workshopov v rámci Týždňa vedy a techniky 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
5. – 6. decembra 2019 LLCE 2019 
medzinárodná vedecká konferencia k projektu VEGA 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
10. decembra 2019 Ugly Sweater Christmas Party 
vianočný večierok KAJaL

 


2018

13. marec 2018 St Patrick’s Day 
oslavy Dňa sv. Patrika s účasťou veľvyslankyne Írskej republiky na Slovensku Ó Riain 
informácie a fotogaléria otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
14. – 21. apríl 2018 STSM v rámci projektu enetCollect COST Action CA16105 na University of Iceland, Reykjavik 
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
23. – 25. jún 2018 END 2018 (Budapest, Hungary) 
medzinárodná vedecká konferencia k projektu kategórie A 
člen vedeckého výboru: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 
webová stránka konferencie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
august 2018 STSM v rámci projektu enetCollect COST Action CA16105 na University of Iceland, Reykjavik Mgr. Michal Bodorík, PhD.
september 2018 Kurz angličtiny pre zamestnancov PdF TU
5. – 7. september 2018 LLCE2018: Language, Literature and Culture in Education (Vienna, Austria) 
medzinárodná vedecká konferencia k projektu KEGA 055UKF­‑4/2016 
informácie a fotogaléria otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
25. – 26. september 2018 Európsky deň jazykov 
25. 9. – Ulička jazykov na Trojičnom námestí 
predpoludnie plné zábavných jazykových úloh pre malých aj veľkých, kultúrne vystúpenia a predajné výstavy jazykovej literatúry 
26. 9. – Rozvoj jazykovej rozmanitosti v kontexte slovenského školstva 
odborný seminár na tému „Ako slovenské školstvo pristupuje k rozvoju jazykovej rozmanitosti a interkultúrneho porozumenia“ 
informácie a fotogaléria otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
29. september – 6. október 2018 Historicko­‑kultúrna exkurzia v Edinburgu a Londýne 
pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia učiteľstva AJprogram a fotogaléria
24. – 25. október 2018 ECOST­‑MEETING­‑CA16105­‑240918­‑099520 na University Leiden, Holandsko 
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Mgr. Michal Bodorík, PhD. 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
6. – 8. november 2018 My vo svete, svet u nás 2018 
cyklus akademických prednášok, odborných seminárov a metodických workshopov v rámci Týždňa vedy a techniky 
program a fotogaléria otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
9. november 2018 Národné literatúry v 21. storočí 
odborné kolokvium v rámci Týždňa vedy a techniky 
program otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
12. – 14. november 2018 ICERI2018 (Sevilla, Spain) 
medzinárodná vedecká konferencia, účastníci: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 
informácie a publikácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
11. december 2018 Ugly Sweater Christmas Party 
informácie a fotogaléria
19. december 2018 Vydanie monografií z projektu KEGA 055UKF­‑4/2016 (dostupných v elektronickej knižnici PdF TU otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). 
Pokrivčák, A. (2018). Return to the Text / Návrat k textu : Sondy do vyučovania literatúry. 
Trnava : Trnavská univerzita. ISBN 978­‑80­‑568­‑0149­‑9. https://doi.​org/​10.​31262/​978­‑80­‑568­‑0149­‑9/​2018 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Autori kapitol: prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD., prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD., doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD., PaedDr. Dagmar Blight, PhD. 
  
Pokrivčáková, S. (ed.) (2018). Four Insights into Foreign Language Pedagogy Research. 
Trnava : Trnavská univerzita. ISBN 978­‑80­‑568­‑0162­‑8. 
Autori kapitol: Mgr. Michal Bodorík, PhD., Mgr. Petra Hitková, PhD., Mgr. Xenia Liashuk, PhD., Mgr. Hana Vančová, PhD.