Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Informácie pre verejnosť

Kalendárium KAJL

2019

23. – 25. januára 2019 enetCollect Crowdfest/Hackathon, Brussels, Belgium 
pracovné stretnutie členov skupín WG2, WG3 a WG4 v Bruseli 
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Mgr. Michal Bodorík, PhD. 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)fotogaléria otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
11. – 12. marca 2019 Assessment in Foreign Language Education – INTED 2019, Valencia 
prezentácia posteru: Reading for Meaning. Reading Comprehension in Language Education v sekcii: New Trends in Education and Research 
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD., Mgr. Zuzana Sucháňová; 
účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii s príspevkom: The Importance of Objectivity in Assessing Writing Skills v rámci sekcie: Assessment in Foreign Language Education 
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
12. marca 2019 St Patrick’s Day 
oslavy Dňa sv. Patrika so zaujímavým programom a hosťami 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
14. – 15. marca 2019 3rd Annual Action meeting, Lisbon, Portugal 
výročné stretnutie pracovných skupín projektu CA16105 
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Mgr. Michal Bodorík, PhD. 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
6. – 7. mája 2019 Viacjazyčnosť na Slovensku (a v Európe) – výzvy a perspektívy 
medzinárodná vedecká konferencia v spolupráci s ŠPÚ 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
11. – 13. júna 2019 CALL & CLIL 2019 
semináre a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ 
conference webpage otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
5. – 7. júla 2019 Katherine Mansfield Inspirations and Influences 
medzinárodná vedecká konferencia v Krakove 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
26. septembra 2019 Európsky deň jazykov 
predpoludnie plné zábavných jazykových úloh pre malých aj veľkých, kultúrne vystúpenia a predajné výstavy jazykovej literatúry 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
1. – 5. októbra 2019 Historicko­‑kultúrna exkurzia v Dubline 
pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia učiteľstva AJ
4. – 10. novembra 2019 My vo svete, svet u nás 2019 
cyklus akademických prednášok, odborných seminárov a metodických workshopov v rámci Týždňa vedy a techniky 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
5. – 6. decembra 2019 LLCE 2019 
medzinárodná vedecká konferencia k projektu VEGA 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
10. decembra 2019 Ugly Sweater Christmas Party 
vianočný večierok KAJaL

 


2018

13. marec 2018 St Patrick’s Day 
oslavy Dňa sv. Patrika s účasťou veľvyslankyne Írskej republiky na Slovensku Ó Riain 
informácie a fotogaléria otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
14. – 21. apríl 2018 STSM v rámci projektu enetCollect COST Action CA16105 na University of Iceland, Reykjavik 
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
23. – 25. jún 2018 END 2018 (Budapest, Hungary) 
medzinárodná vedecká konferencia k projektu kategórie A 
člen vedeckého výboru: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 
webová stránka konferencie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
august 2018 STSM v rámci projektu enetCollect COST Action CA16105 na University of Iceland, Reykjavik Mgr. Michal Bodorík, PhD.
september 2018 Kurz angličtiny pre zamestnancov PdF TU
5. – 7. september 2018 LLCE2018: Language, Literature and Culture in Education (Vienna, Austria) 
medzinárodná vedecká konferencia k projektu KEGA 055UKF­‑4/2016 
informácie a fotogaléria otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
25. – 26. september 2018 Európsky deň jazykov 
25. 9. – Ulička jazykov na Trojičnom námestí 
predpoludnie plné zábavných jazykových úloh pre malých aj veľkých, kultúrne vystúpenia a predajné výstavy jazykovej literatúry 
26. 9. – Rozvoj jazykovej rozmanitosti v kontexte slovenského školstva 
odborný seminár na tému „Ako slovenské školstvo pristupuje k rozvoju jazykovej rozmanitosti a interkultúrneho porozumenia“ 
informácie a fotogaléria otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
29. september – 6. október 2018 Historicko­‑kultúrna exkurzia v Edinburgu a Londýne 
pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia učiteľstva AJprogram a fotogaléria
24. – 25. október 2018 ECOST­‑MEETING­‑CA16105­‑240918­‑099520 na University Leiden, Holandsko 
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Mgr. Michal Bodorík, PhD. 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
6. – 8. november 2018 My vo svete, svet u nás 2018 
cyklus akademických prednášok, odborných seminárov a metodických workshopov v rámci Týždňa vedy a techniky 
program a fotogaléria otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
9. november 2018 Národné literatúry v 21. storočí 
odborné kolokvium v rámci Týždňa vedy a techniky 
program otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
12. – 14. november 2018 ICERI2018 (Sevilla, Spain) 
medzinárodná vedecká konferencia, účastníci: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 
informácie a publikácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
11. december 2018 Ugly Sweater Christmas Party 
informácie a fotogaléria
19. december 2018 Vydanie monografií z projektu KEGA 055UKF­‑4/2016 (dostupné v elektronickej knižnici PdF TU otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). 
Pokrivčák, A. (2018). Return to the Text / Návrat k textu : Sondy do vyučovania literatúry. 
Trnava : Trnavská univerzita. ISBN 978­‑80­‑568­‑0149­‑9. 
Autori kapitol: prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD., prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD., doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD., PaedDr. Dagmar Blight, PhD. 
  
Pokrivčáková, S. (ed.) (2018). Four Insights into Foreign Language Pedagogy Research. 
Trnava : Trnavská univerzita. ISBN 978­‑80­‑568­‑0162­‑8. 
Autori kapitol: Mgr. Michal Bodorík, PhD., Mgr. Petra Hitková, PhD., Mgr. Xenia Liashuk, PhD., Mgr. Hana Vančová, PhD.