Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Všeobecné informácie o rigoróznom konaní sú zverejnené na fakultnej stránke: Uchádzač » Rigorózne konanie.

Predsedníčkou komisie na rigorózne skúšky programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry je doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.

Rámcové témy rigoróznych prác

  1. Humanistické prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov
  2. Úloha gramatiky v komunikatívnom vyučovaní cudzích jazykov
  3. Moderné trendy vo vyučovaní anglického jazyka
  4. Rozvoj kľúčových kompetencií vo vyučovaní anglického jazyka
  5. Súčasná anglická románová tvorba vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka
  6. Čierny krásavec ako zdroj komunikatívnych aktivít
  7. Didaktické využitie interakcie medzi slovom a obrazom v obrázkových knihách Pat Hutchinsovej
  8. Rozvíjanie didaktických zručností pri sprístupňovaní poézie vo vyučovaní anglického jazyka
  9. Využitie kreatívneho písania v rozvíjaní jazykových zručností vo vyučovaní anglického jazyka
  10. Didaktické využitie moderných slov z angličtiny v jednotlivých štýloch verejného styku v súčasnom spisovnom jazyku

Tematické okruhy skúšobných otázok na rigoróznu skúšku

Okruhy otázok tohto študijného programu nie sú v súčasnosti zverejnené.