Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Všeobecné informácie o rigoróznom konaní sú zverejnené na fakultnej stránke: Uchádzač » Rigorózne konanie.

Predsedníčkou komisie na rigorózne skúšky programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry je prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Študijnou poradkyňou pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov je PaedDr. Danica Gondová, PhD.

Rámcové témy rigoróznych prác

 1. Inovatívne prístupy k vyučovaniu anglického jazyka a literatúry.
 2. Počiatočné osvojovanie si anglického jazyka v predškolskom vzdelávaní.
 3. Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka a literatúry na primárnom stupni vzdelávania.
 4. Efektívne zapojenie digitálnych technológií do vyučovania anglického jazyka a literatúry.
 5. Vyučovanie anglického jazyka a literatúry u žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami.
 6. Uplatňovanie metodiky CLIL v mainstreamovom vzdelávaní.
 7. Vyučovanie anglického jazyka a literatúry v prostredí bilingválnych škôl.
 8. Rozvoj kultúrneho povedomia a interkultúrnej kompetencie na vyučovaní anglického jazyka a literatúry.
 9. Rozvoj prekladateľských zručností v komunikatívnom vyučovaní anglického jazyka a literatúry.
 10. Humanistické prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov.
 11. Úloha gramatiky v komunikatívnom vyučovaní cudzích jazykov.
 12. Rozvoj kľúčových kompetencií vo vyučovaní anglického jazyka.
 13. Didaktické využitie moderných slov z angličtiny v jednotlivých štýloch verejného styku v súčasnom spisovnom jazyku.
 14. The Development of Reading Literacy in CLIL lessons.
 15. Scaffolding Reading (or Academic Language) in CLIL Lessons.
 16. Formative Assessment and Its Impact on Students’ Progress in Gaining Communication Competence (one of the sub­‑competences to be chosen).
 17. Using Role­‑Plays and Situational Dialogues in English Language Teaching.
 18. Using Indirect Teaching Methods in English Language Teaching.

Tematické okruhy skúšobných otázok na rigoróznu skúšku

Okruhy otázok tohto študijného programu nie sú v súčasnosti zverejnené.