Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny 
(letný semester 2019/2020)
Vedúca katedry prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. utorok 13:00 – 14:30 
(Na konzultácie je potrebné sa vopred ohlásiť e‑mailom.)
Tajomníčka katedry Xénia Liashuk, PhD. utorok 11:10 – 12:40
Študijná po­rad­ky­ňa pre… Mgr. Hana Vančová, PhD. štvrtok 12:30 – 13:30
Študijná po­rad­ky­ňa pre… Mgr. Hana Vančová, PhD. štvrtok 12:30 – 13:30
Katedrový správ­ca systému MAIS prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. štvrtok 10:00 – 11:30
Všetci zamestnanci
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. utorok 12:45 – 14:15
Mgr. Petra Hitková, PhD. utorok 12:20 – 12:50, 14:40 – 15:30
Mgr. Zuzana Janošíková, PhD. utorok 17:00 – 18:00 
(Na konzultácie je potrebné sa vopred ohlásiť e‑mailom.)
Xénia Liashuk, PhD. utorok 11:10 – 12:40
BA, PGdip. Aaron McCauley utorok 12:30 – 13:40
prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. štvrtok 10:00 – 11:30
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. utorok 13:00 – 14:30 
(Na konzultácie je potrebné sa vopred ohlásiť e‑mailom.)
Mgr. Hana Vančová, PhD. štvrtok 12:30 – 13:30
Interní doktorandi
Mgr. Zuzana Sucháňová štvrtok 9:30 – 11:00