Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 7. 2. 2020, predminulý mesiac

Vážení študenti,

v tabuľke nižšie nájdete prehľad povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré Vám v LS 2019/2020 ponúka KAJL.

Okrem už vopred predpísaných predmetov Vám dodatočne ponúkame predmet prekladateľský seminár v dvoch verziách:

A. prekladateľský seminár: (štvrtok, zabezpečuje dr. Liashuk)
 
  • je zameraný na praktický preklad odbornej pedagogickej dokumentácie a iné typy odborných prekladov;
B. prekladateľský seminár – CAT: (v utorok od 15:30, zabezpečuje dr. Jánošíková)
 
  • je zameraný na preklad s pomocou moderných technológií (computer­‑assisted translation) a audiovizuálny preklad (napr. titulkovanie filmov); študenti sa naučia pracovať s viacerými programami využívanými v komerčnej prekladateľskej praxi.

Prekladateľský seminár si môžete dodatočne zapísať ako povinne voliteľný alebo výberový predmet (pozri prvý stĺpec tabuliek nižšie) počas prvého týždňa LS.

Týmto spôsobom môžete vyriešiť aj prípadné prekrytie predmetov vo svojich terajších rozvrhoch (odstránite si už zapísaný PVP predmet a zapíšete si nový).

 

Študijný poriadok PdF TU, článok 6, § 4:

„Študent má možnosť pridať si predmet v MAIS v dodatočnom zápise predmetov, počas prvého týždňa od začiatku výučby v príslušnom semestri. V tomto období má študent možnosť aj písomne požiadať o vymazanie už zapísaného predmetu. Oba tieto úkony musia striktne rešpektovať časové a kapacitné obmedzenia predmetu. Tlačivo je prístupné na webovej stránke fakulty.“


Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii – Bc. štúdium – denná forma

2. a 3. ročník

názov predmetu kód rozvrh vyučujúci
PVP americká angličtina XAJKB021 Št: 9:30 – 11:00, 4P1 Liashuk
PVP angličtina pre akad. a špecifické účely 1 XAJKB016 Št: 7:50 – 9:20, 4P1 Liashuk
VP prekladateľský seminár XAJJB128 Št: 12:50 – 14:20, 3P1 Liashuk
VP prekladateľský seminár – CAT XAJJB128 Ut: 15:30 – 17:00, 3T1 Jánošíková

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii – Mgr. štúdium – denná forma

1. a 2. ročník

názov predmetu kód rozvrh vyučujúci
PVP prekladateľský seminár YAJKM011 Št: 12:50 – 14:20, 3P1 Liashuk
PVP prekladateľský seminár – CAT YAJKM011 Ut: 15:30 – 17:00, 3T1 Jánošíková
VP bilingválne vzdelávanie a CLIL YAJJM116 Št: 15:30 – 17:00, 5P1 Hitková

Jednoodborové štúdium učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – Bc. štúdium – denná forma

1. a 3. ročník

názov predmetu kód rozvrh vyučujúci
PVP americká angličtina XAJJB113 Št: 9:30 – 11:00, 4P1 Liashuk
PVP angličtina pre akad.a špecifické účely 1 XAJJB122 Št: 7:50 – 9:20, 4P1 Liashuk
PVP prekladateľský seminár XAJJB128 Št: 12:50 – 14:20, 3P1 Liashuk
PVP prekladateľský seminár – CAT XAJJB128 Ut: 15:30 – 17:00, 3T1 Jánošíková

Jednoodborové štúdium učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – Mgr. štúdium – denná forma

1. a 2. ročník

názov predmetu kód rozvrh vyučujúci
PVP bilingválne vzdelávanie a CLIL YAJJM116 Št: 15:30 – 17:00, 5P1 Hitková
VP prekladateľský seminár YAJKM011 Št: 12:50 – 14:20, 3P1 Liashuk
VP prekladateľský seminár – CAT YAJKM011 Ut: 15:30 – 17:00, 3T1 Jánošíková

Jednoodborové štúdium učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – Bc. štúdium – externá forma

2. a 3. ročník

názov predmetu kód rozvrh vyučujúci
PVP angličtina pre akad. a špecifické účely 1 XAJJB122 14. 3.: 8:00 – 14:30, 1S1 Liashuk
PVP prekladateľský seminár XAJJB027 14. 3.: 8:00 – 14:30, 2P1 Liashuk

Jednoodborové štúdium učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – Mgr. štúdium – externá forma

1. a 2. ročník

názov predmetu kód rozvrh vyučujúci
PVP bilingválne vzdelávanie a CLIL YAJJM116 4. 4.: 9:00 – 15:30, 2P1 Hitková