Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 4. 11. 2019, minulý rok

Od akademického roka 2020/21 si budú môcť študenti študijných programov UPV a PP zvoliť ako výberový predmet štátnu skúšku z didaktiky anglického jazyka a literatúry pre MŠ a 1. stupeň ZŠ.

Absolvovaním tejto štátnej skúšky študenti získajú úplnú kvalifikáciu na vyučovanie angličtiny v jazykových školách, v MŠ a na 1. stupni ZŠ bez toho, aby v budúcnosti museli absolvovať iné formy kontinuálneho vzdelávania učiteľov (za poplatky).

Obsah štátnej skúšky nadväzuje na obsah nasledujúcich výberových predmetov, ktoré ponúka KAJL:

  • anglický jazyk pre PEP (Bc.),
  • osvojovanie si cudzích jazykov v ranom detstve (Mgr.),
  • anglofónne literatúry pre deti a mládež (Mgr.).

Viac informácií nájdete v informačnom liste predmetu PEM_SSAJ (pozri napr. verejný portál MAIS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) alebo na stránke KAJL v sekcii Štúdium.

 

Termíny: Štátnu skúšku z didaktiky AJ si študenti môžu štandardne zapísať ako výberový predmet štátnej skúšky v poslednom ročníku Mgr. štúdia. Úplnú kvalifikáciu učiteľa AJL pre MŠ a mladších žiakov študent získa až po absolvovaní kompletných štátnic.

Jazyk skúšky: anglický

Potvrdenie o absolvovaní štátnej skúšky, vyžadované riaditeľmi škôlok a základných alebo jazykových škôl, bude automaticky uvedené vo výpise predmetov v dodatku k magisterskému diplomu. Tento doklad slúži tiež ako doklad o získaní požadovanej kvalifikácie na otvorenie viazanej živnosti učiteľa AJ.

 

V prípade otázok môžu záujemcovia kontaktovať vedúcu KAJL prof. Pokrivčákovú e‑mailom (adresa elektronickej pošty) alebo osobne v čase KH.

 

obrázok