TlačiťTlačiť Slovenčina English Hľadať RSS

© 2005 – 2017 Katedra anglického jazyka a literatúry PdF TU, všetky práva vyhradené. Dnes je 29. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Informácie pre študentov


Študijnou poradkyňou pre študijné programy v kombinácii s anglickým jazykom a literatúrou je Mgr. Hana Vančová, PhD.

Študijnou poradkyňou pre bakalárske štúdium pre sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ je PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Študijnou poradkyňou pre magisterské štúdium pre sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ je PaedDr. Mária Orolínová, PhD.


  • Knižnice – informácie o knižniciach, ktoré katedra odporúča študentom navštíviť. On­‑line katalógy, e‑knihy…
  • Stránkové hodiny študijného oddelenia sú aktualizované na fakultnej stránke Študent » Študijné oddelenie.
  • Aktuálnu verziu študijného poriadku nájdete na fakultnej stránke v sekcii Zásadné dokumenty.

Nie sú k dispozícii žiadne články na zobrazenie.