Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 20. 9. 2017, minulý rok

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity a Akademického senátu PdF Trnavskej univerzity

V zmysle Zásad volieb do AS TU a AS PdF TU vyhlasujem doplňujúce voľby do študentskej časti oboch akademických orgánov

v termíne 24. – 26. 10. 2017,

ktoré sa uskutočnia v zasadacej miestnosti dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

v čase od 10:00 do 13:00.

V Trnave dňa 18. 9. 2017 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
predseda AS PdF TU