© 2005 – 2017 Faculty of Education of Trnava University in Trnava, all rights reserved. Today’s date: 25. 4. 2017.

The page is loading, please wait…

Study Consultants

Note: Missing translations will be will be added later.

Study Programme in Slovak Translation Study Consultant
animácia výtvarného umenia Mgr. et. Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.
pedagogika výtvarného umenia Education of Fine Arts Mgr. et. Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.
predškolská a elementárna pedagogika Mgr. Michaela Minárechová, PhD.
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – bakalárske štúdium Mgr. Ivana Šuhajdová, PhD.
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – magisterské štúdium Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.
sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ – bakalárske štúdium PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ – magisterské štúdium PaedDr. Mária Orolínová, PhD.
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) English Language and Literature in Combination Mgr. Hana Vančová, PhD.
učiteľstvo biológie v kombinácii Biology in Combination Ing. Viera Peterková, PhD.
učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii Ethics in Combination Mgr. et. Mgr. Anna Sádovská, PhD.
učiteľstvo chémie v kombinácii – bakalárske štúdium Chemistry in Combination – Bachelor Study doc. Ing. Mária Linkešová, CSc.
učiteľstvo chémie v kombinácii – magisterské štúdium Chemistry in Combination – Master Study doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
učiteľstvo informatiky v kombinácii Computer Science in Combination PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
učiteľstvo matematiky v kombinácii Mathematics in Combination PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii German Language and Literature in Combination Mgr. Tomáš Godiš, PhD.
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii Slovak Language and Literature in Combination PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii Art Education in Combination Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD.

Teaching Coordinator for Students with Special Needs