Karteziánsky súčin
Karteziánsky súčin množín A, B charakterizujeme ako množinu A×B = {[x,y]: x ∈ A ∧ y ∈ B}.
Karteziánskym súčinom množín A, B je teda množina všetkých usporiadaných dvojíc [x,y], kde x ∈ A a y ∈ B. Inými slovami: je to množina všetkých usporiadaných dvojíc, ktorých prvá zložka je z prvej množiny (teda z množiny A) a druhá zložka z druhej množiny (teda z množiny B).

Ak A = {1,2,3} a B = {a,b,c,d,e}, potom karteziánsky súčin množín A×B obsahuje všetky usporiadané dvojice, ktorých prvá zložka je z množiny A = {1,2,3} a druhá zložka z množiny B = {a,b,c,d,e}. Preto A×B = .