ÚVOD DO ELEMENTÁRNEJ TEÓRIE ČÍSEL

Milan Paštéka, Milan Pokorný, Renáta Smolíková Wachowiak