Tiráž

Obsah

Úvodom

Veľké provizórium (1963 – 1971)

Situácia v poézii v r. 1963 – 1971

Situácia v próze v r. 1963 – 1971

Čas náhradných riešení 1972 – 1989

Situácia v poézii v rokoch 1972 – 1989

Situácia v próze 1972 – 1989

Záver

Literatúra