Tiráž

Obsah

Úvodom

Spory o orientáciu (1945 – 1949)

Situácia v próze v r. 1945 – 1949

Situácia v poézii v r. 1945 – 1949

Industrializovaná literatúra (1949 – 1956)

Socialistický realizmus a jeho základné charakteristiky

Socialistický realizmus v slovenskej prozaickej realizácii

Poézia v rokoch 1949 – 1956

Tradicionalisti a modernisti (1956 – 1963)

Situácia v próze v r. 1956 a 1963

Situácia v poézii v r. 1956 a 1963

Záver

Literatúra