LOGIKA, MNOŽINY, BINÁRNE RELÁCIE

Pavel Híc, Milan Pokorný