Tiráž

Obsah

Predhovor

Logika

1. časť  ... test č. 1

2. časť ... test č. 2

3. časť ... test č. 3

4. časť ... test č. 4

Množiny

5. časť ... test č. 5

6. časť ... test č. 6

Binárne relácie

7. časť ... test č. 7

8. časť  ... test č. 8

9. časť ... test č. 9

10. časť ... test č. 10

11. časť ... test č. 11

Literatúra