Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 6. 5. 2020, minulý mesiac

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Výzva na podávanie vedeckých projektov do 31. mája 2020

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave vyhlasuje výzvu na podávanie vedeckých projektov Trnavskej univerzity v Trnave na rok 2020 zameraných na tvorbu a vydanie publikácií charakteru vedeckej monografie v kongresovom jazyku vydanej v renomovanom zahraničnom vydavateľstve a vedeckých štúdií v karentovaných vedeckých časopisoch. Hlavný účel grantu je podpora vedeckovýskumnej činnosti doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

 

obrázok

 

Zdroj: Výzva na podávanie vedeckých projektov do 31. mája 2020 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)