Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 17. 9. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Pedagogická fakulta TU je partnerom prestížneho medzinárodného projektu Dunajského nadnárodného programu zo schémy InterReg

Pracovníci Pedagogickej fakulty TU sa pod vedením Mgr. Ladislava Pekárika zapojili do prestížneho medzinárodného projektu Dunajského nadnárodného programu zo schémy InterReg, ktorý bude prebiehať do polovice roku 2021. Projekt s akronymom MEASURES a názvom Manažment a obnova akvatických ekologických koridorov migrujúcich druhov rýb v povodí Dunaja si kladie za hlavný cieľ obnovu ekologických koridorov na základe identifikovania kľúčových habitatov migrujúcich druhov rýb s dôrazom na jesetery a zabezpečenie ochranných opatrení pre tieto ryby pozdĺž celého toku Dunaja a jeho hlavných prítokov. Viac informácií je možné nájsť na webe projektu http://pdf.​truni.​sk/​katedry/​kb/​measures otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) alebo na webe Dunajského nadnárodného programu http://www.​interreg­‑danube.​eu/​approved­‑projects/​measures otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

obrázok