Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 14. 2. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Scientia et Eruditio

Dovoľujeme si Vás touto cestou upozorniť, že na našej fakulte vznikol nový vedecko­‑odborný časopis Scientia et Eruditio otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz). Časopis je pokračovaním periodického fakultného zborníka Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) a ponúka platformu na publikovanie mladým, ale aj skúseným autorom v troch základných oblastiach:

  • vedy o výchove a vzdelávaní,
  • prírodné vedy,
  • vedy o jazyku.

Časopis vychádza tri razy ročne a jednotlivé čísla sú tematicky zamerané na jednu z vyššie uvedených oblastí. Príspevky sú publikované v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine a výnimočne aj v inom svetovom jazyku.

Redakcia prijme príspevky len ak budú dodržané redakčné podmienky zverejnené v sekcii Pokyny na tvorbu príspevkov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) na stránke časopisu – podrobnejšie informácie môžete nájsť v sekcii Veda a výskum » Scientia et Eruditio.


Stránka časopisu: Scientia et Eruditio otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)