© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 25. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 27. 4. 2017, predminulý mesiac

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2017 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci akademického roka 2017/2018. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on­‑line na www.​stipendia.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), resp. www.​scholarships.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Od roku 2017 sú platné nové podmienky Národného štipendijného programu, ktoré sa dotýkajú ako uchádzačov o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku, tak aj uchádzačov zo zahraničia.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.​stipendia.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), resp. www.​scholarships.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

V prípade otázok, dotýkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Silvia Kotuličová (adresa elektronickej pošty), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin (adresa elektronickej pošty), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční 31. októbra 2017, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2017/2018.


  • ikonaLeták 262,30 kB (256,16 KiB), 27. 2. 2017
  • ikonaFlyer 234,70 kB (229,20 KiB), 27. 2. 2017