© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 25. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 20. 4. 2017, predminulý mesiac

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

„One week with“ Elisabeth Schellekens

2017/04/19 (Wednesday) 10:20 – 12:00 
What is Aesthetic Perception? Philosophical and Psychological Perspectives

2017/04/20 (Thursday) 10:20 – 12:00 
Non­‑perceptual Art I: Ideas, artistic medium and the acquaintance principle

2017/04/20 (Thursday) 13:00 – 14:40 
Non­‑perceptual Art II: Testimony and imagination

2017/04/21(Friday) 10:20 – 12:00 
Intelligible Beauty? Maths, Morality and Knowledge

2017/04/24 (Monday) 10:20 – 12:00 
Guy Stephen Dammann: Understanding Music: Perception, Emotion, Cognition

 

Centrum kognitívnych štúdií a Katedra filozofie FF TU s potešením oznamujú študentom a širšej kognitívno­‑vednej verejnosti, že jarný One week with v roku 2017 je venovaný skúmaniu vzťahu epistemológie a estetiky, krásy a estetickej skúsenosti. Naše pozvanie tentokrát prijala prof. Elisabeth Schellekens Dammann z univerzity vo švédskej Uppsale.

Elisabeth Shellekens vyštudovala MA (Hons.) a MSc (Res) na University of Edinburgh a PhD na King’s College London, kde od roku 2003 pôsobila ako postdoc – výskumný pracovník. Od roku 2006 prednášala na Durham University a od roku 2014 je profesorkou estetiky na katedre filozofie univerzity v Uppsale. Jej vedecké záujmy sa sústreďujú na normativitu, Kanta, Huma, rozlíšenie medzi faktom a hodnotou, subjektivizmus a objektivizmus, realizmus a anti­‑realizmus. Venovala sa kognitívnej hodnote umenia, neuroestetike a vzťahu medzi morálnou a estetickou hodnotou. Je editorkou (s John Hymanom) prestížneho British Journal of Aesthetics a členkou edičnej rady Journal of Aesthetics and Art Criticism’s. Je autorkou kníh: Who’s Afraid of Conceptual Art? (s Goldie P., London: Routledge, 2009), Aesthetics and Morality (London: Continuum, 2007), editorkou The Aesthetic Mind: Philosophy and Psychology (spolu s Goldie P., Oxford: Oxford University Press 2011) a Philosophy and Conceptual Art (s Goldie P., Oxford: Oxford University Press, 2007).

Je vydatá za muzikológa a hudobného kritika Guy Dammanna (MA, 1994 – University of Oxford, MMus 1999, PhD. 2006 na King’s College, London), ktorý sa venuje filozofii hudby a estetike, kriticizmu, vzťahu medzi Jean­‑Jacques Rousseauovou hudobnou teóriou a jeho morálnou filozofiou (dzertačná práca The Morality of Musical Imitation in Jean­‑Jacques Rousseau) a ktorý je stálym kritikom pre The GuardianThe Times Literary Supplement. Guy od roku 2009 učil na Guildhall School of Music and Drama in London a od roku 2014 pôsobí na katedre muzikológie na uppsalaskej univerzite. S Elisabeth majú spolu dve deti.

 

obrázok obrázok obrázok