© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 25. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 17. 3. 2017, tento rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Transformatívny dialóg: usmerňovanie konfliktov

Workshop s americkou terapeutkou a profesorkou komunikácie Sheila McNamee pre všetkých záujemcov o dialóg.

Bratislava, 19. apríla 2017

O workshope:

Ako vytvárať budúcnosť, v ktorej chceme žiť? Workshop vyzve účastníkov, aby svoju pozornosť zamerali na možnosti zapojenia sa do kolaboratívneho procesu pri rekonštruovaní významu. Hlavnou otázkou, ktorou sa budeme zaoberať je: Ako môžeme preklenúť nezlučiteľné hlasy, resp. nezlučiteľné komunity?

Pozornosť budeme venovať konverzačným zdrojom, ktoré pomáhajú zladiť viaceré racionality prítomné v kontexte konfliktu alebo rozdielu. Cieľom by malo byť ich usmernenie (preklenutie), a nie hľadanie konsenzu.

Do dialógu budú prizvané rôzne formy praxe.

Ďalej preskúmame, čo to znamená „transformatívny dialóg“ pri práci s ľuďmi, ako môžu byť začlenené tradične využívané formy praxe, ako aj hlavné výzvy, ktorým čelíme pri úsilí prekonať konflikt. Budeme sa venovať aj problematike sociálnej spravodlivosti a moci, obáv súvisiacich s etikou, morálkou, zodpovednosťou a povinnosťou. Osobitne sa budeme zaoberať novým vývojom v oblasti vzťahovej teórie a rekonštruovaním mysle ako vzťahovému procesu.

 

obrázokSheila McNamee, Ph.D. je profesorka komunikácie na University of New Hampshire v USA a spoluzakladateľka a viceprezidentka Taos Institute. Venuje sa dialogickej transformácii v rámci rôznych sociálnych a inštitucionálnych kontextov vrátane psychoterapie, organizácií, vzdelávania, zdravotníctva a komunít. Ak je Ken Gergen otec, tak Sheila je matkou aplikácie sociálneho konštruktivizmu v kontexte psychológie. Sheila je autorkou mnohých publikácií*, článkov a kapitol. Využíva konštruktivistický prístup v rozmanitých kontextoch, aby pomáhal a komunitám s protichodnými názormi pri spoločnom vytváraní budúcnosti.  
Viac informácií o Sheile, odkazy na články a videozáznamy, nájdete na stránke Taos Institute: www.​taosinstitute.​net/​sheila-mcnamee otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).  
* Spolu s Kennethom J. Gergenom vydali publikáciu Vzťahová zodpovednosť: Zdroje pre udržateľný dialóg (Relational Responsibility: Resources for Sustainable Dialogue, Sage, 1999), so spoluzakladateľmi Taos Institute publikáciu Oceňujúca organizácia (The Appreciative Organization, Taos Institute, 2001) a s Dian M. Hosking publikácie: Sociálne konštruovanie organizácie (The Social Construction of Organization, Liber and Copenhagen Business School Press, 2006) a Výskum a sociálne zmeny: Vzťahovo-konštruktivistický prístup (Research and Social Change: A Relational Constructionist Approach, Routledge, 2012). Tiež je spolueditorkou publikácie Vzdelávanie ako sociálna konštrukcia: Príspevky k teórii, výskumu a praxi (Education as social construction: Contributions to theory, research and practice, WorldShare Books, 2015).  

 

Čas konania: 19. 4. 2017 (streda), 9:30 – 18:00 (registrácia od 9:00)
Miesto konania: Bratislava – Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20 (miestnosť 1.03)
Jazyk workshopu: Bude zabezpečené tlmočenie z angličtiny do slovenčiny.
Registrácia: Prosíme Vás o vyplnenie on­‑line formulára otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)kapacita workshopu je obmedzená!
Cena  
Skorá registrácia: 65 € (pri platbe do 5. 3.)
Štandardná cena: 75 € (pri platbe po 5. 3.)
Informácie o spôsobe platby Vám pošleme e‑mailom (na adresu, ktorú uvediete v on­‑line formulári).

Storno podmienky (pri odhlásení sa):

Menej než 14 dní pred workshopom: 50 % uhradenej čiastky. 
Menej než 5 dní: bez kompenzácie.

Ďalšie informácie:

V prípade otázok alebo pripomienok sa na nás neváhajte obrátiť: adresa elektronickej pošty. Ak Vás workshop zaujal, ale nemôžete sa ho v stanovenom termíne zúčastniť, tak v dňoch 21. – 22. apríla sa bude konať ďalší workshop so Sheilou McNamee v Brne (organizuje ho Narativ: www.​narativ.​cz otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)).

 

Hlavní organizátori:     obrázok     obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Partneri: obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)