© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 23. 3. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 17. 2. 2016, minulý rok

Pedagogické fakulty, ktoré už dlhé roky pripravujú budúcich učiteľov, vyjadrili svoju podporu a solidaritu tým, ktorí vychovávajú a vzdelávajú nové generácie. My, členovia študentskej časti akademického senátu Pedagogickej fakulty TU a doktorandi PdF TU, sa pripájame k tejto podpore a zároveň vyjadrujeme svoju nespokojnosť so súčasným stavom školstva.

Neatraktívnosť a podhodnocovanie učiteľského povolania sa odzrkadľujú aj pri príprave budúcich učiteľov. Štúdium učiteľstva sa stáva alternatívnou možnosťou pri rozhodovaní o voľbe štúdia na vysokej škole. Zvýšenie učiteľskej prestíže v očiach verejnosti a dostatočné finančné ohodnotenie pedagógov sú úzko späté aj s motiváciou perspektívnych budúcich učiteľov pokračovať vo svojej voľbe stať sa kvalitným učiteľom.

Do štrajku, ktorý je jednou z foriem demokratického prejavu nespokojnosti, sa zapojilo viac ako 14 500 učiteľov materských, základných a stredných škôl. Následne zamestnanci 17 vysokých škôl vrátane TU prevzali štrajkovú štafetu. Tieto vysoké čísla sú dôkazom reálnej vážnosti situácie. To sú ďalšie dôvody, prečo podporujeme požiadavky iniciatívy slovenských učiteľov, ktoré sú oprávnené a poukazujú na neodkladnú potrebu zmeny stavu školstva.

 

V Trnave, 16. 2. 2016