© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 23. 3. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 16. 2. 2016, minulý rok

Na hromadnom stretnutí členov akademickej obce Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 16. februára 2016 sme sa dohodli na tomto vyhlásení: Vyjadrujeme podporu a solidaritu aktivitám, ktoré v uplynulom štrajkovom období uskutočnili pedagógovia materských, základných a stredných škôl, rodičia a osobnosti spoločenského života. Pripájame sa k týmto aktivitám. Naša iniciatíva reaguje aj na dlhodobé ignorovanie požiadaviek v regionálnom školstve, ktoré považujeme za cynické a neudržateľné. Zároveň so znepokojením sledujeme arogantný prístup zo strany vládnych predstaviteľov, ktorý je z pohľadu občianskej spoločnosti neakceptovateľný.

Uvedomujeme si svoju pozíciu v kontinuite pedagogického a výchovno­‑vzdelávacieho pôsobenia, a preto nechceme zostať na okraji týchto aktivít. S regionálnymi školami sa cítime byť spojení pupočnou šnúrou. Záleží nám na zmene statusu učiteľského povolania, keďže pôsobenie pedagóga tvorí podstatnú časť pri rozvoji každej osobnosti a následne pri formovaní spoločnosti. Apelujeme na predstaviteľov vlády, aby sa investície do školstva a vzdelania naďalej nepodceňovali! Skúsenosťou potvrdený model z vyspelých štátov ukazuje, že ide o základný a nevyhnutný predpoklad pre úspešné fungovanie a rozvoj krajiny v dlhodobom horizonte, vo všetkých jej sektoroch.

Budúcnosť je v rukách našich učiteľov – neignorujme ju!

  Akademická obec PdF TU